Zaštita na radu - propisi, cijene, obveze, ponude

Novosti iz zaštite na radu. Pregled obveza poslodavca i prava radnika. Cijena zaštite na radu, ponude, popusti.


Ovlaštenici poslodavca

Ovlaštenici poslodavca

Ovlaštenik poslodavca osoba je na koju je poslodavac, pisanim putem, prenio provođenje zaštite na radu koje obavlja u okviru svoj djelokruga rada.

Ovlaštenik nadzire rad zaposlenika – jesu li osobe koje rade osposobljene za rad na siguran način, smiju li raditi na poslovima s posebnim uvjetima rada, je li radna oprema ispravna (i isključuje iz uporabe opremu koja je neispravna), provjerava rade li osobe sukladno pravilima zaštite na radu i uputama poslodavca, koriste li ispravno osobna zaštitna sredstva, opasne radne tvari i obavlja ostale radnje kojima osigurava sigurnost zaposlenika.

 

Ovlaštenik i stručnjak zaštite na radu

Ovlaštenik surađuje sa stručnjakom zaštite na radu kod evidentiranja i prijava ozljeda, osposobljavanju za rad na siguran način (ZOS obrazac), u radu odbora zaštite na radu, u provođenju mjera sprečavanja zloporabe sredstava ovisnosti i nadzire i provodi zdravstvenu zaštitu radnika.

Ovlaštenik i stručnjak zaštite na radu ne smiju biti ista osoba.

Ovlaštenik poslodavca može biti samo ona osoba koja je u radnom odnosu kod tog poslodavca i ona može biti ovlaštenik samo jednog poslodavca.

 

Osposobljavanje ovlaštenika

Osposobljavanje ovlaštenika provodi stručnjak zaštite na radu zaposlen kod poslodavca ili sam poslodavac. Osposobljavanje je teoretsko i traje 7 školskih sati, a evidencija o osposobljavanju vodi se na ZOOP obrascu. Nakon provedenog osposobljavanja poslodavac treba poslati Zavodu za unaprijeđivanje zaštite na radu o provedenom osposobljavanju.

Osposobljavanje ovlaštenika provodi se svakih pet godina. Kako osposobljavanja ovlaštenika načinjena prema starom Zakonu važe i po novom trebat će ih ponoviti kad datum izdavanja je stariji od 5 godina.

 

Na kraju, valja napomenuti da su ovlaštenici i stručnjaci zaštite na radu dužni se usavršavati iz područja zaštite na radu, sukladno procjeni rizika. Uvjete i način usavršavanja treba propisati Ministar. Sukladno mišljenju Ministarstva, stručna usavršavanja provode Hrvatski zavod za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu (HZZZSR) i Zavod za unapređivanje zaštite na radu (ZUZNR) kroz razne radionice i predavanja, no još nedostaje uvjet koliko često ih je potrebno pohađati.

Autor: Administrator, 07. 04. 2015

Kategorije: zaštita na radu

Ključne riječi: zaštita na radu, ovlaštenik poslodavca, osposobljavanje ovlaštenika, ovlaštenik

Zatražite ponudu za usluge zaštite na radu

Izrada web stranica E-start

Evidpro - vođenje zaštite na radu, zakonskih obveza i troškova

Zadnje vijesti:

Pravilnik o izloženosti statodinamičkim,psihofiziološkim i drugim naporima radnika
Ministarstvo zdravstva donijelo je ovaj pravilnik za zaštitu zdravlja radnika izloženih ovim naporima, a mi donosimo kratki pregled pravilnika....
Pročitajte više

Pružanje prve pomoći na radnom mjestu – obveze poslodavca
Svaki poslodavac dužan je osigurati odgovarajuće uvjete za pružanje prve pomoći unesrećenim radnicima do dolaska hitne medicinske pomoći ili prebacivanja u bolnicu ili ambulantu. To uključuje osiguranje os...
Pročitajte više

Obveze poslodavaca iz zaštite na radu – 2020
S obzirom na nekoliko dosadašnjih izmjena zakona i pravilnika napravili smo ovaj članak s popisom obveza poslodavaca iz zaštite na radu. Sažeti popis pročitajte ovdje, dok detaljnije informacije možete pron...
Pročitajte više

Najčešćih 16 rizika na gradilištu [INFOGRAFIKA]
Donosimo kratki pregled i prikaz najčešćih rizika na gradilištu....
Pročitajte više

Što dolazi s izmjenom Zakona o zaštiti na radu?
Nedavno je na snagu stupio Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti na radu, a sa sobom je donio nekoliko izmjena koje se tiču samih poslodavaca i radnika i njihovih obveza. Donosimo pregled izmjena Zakona...
Pročitajte više

Zaštita na radu za strane radnike
Za ovu godinu kvote za zapošljavanje stranih radnika prilično su povećane. Strani radnici koji dolaze raditi u Hrvatsku, najčešće na poslovima u građevinarstvu i ugostiteljstvu, moraju biti upoznati i prid...
Pročitajte više