Zaštita na radu - propisi, cijene, obveze, ponude

Novosti iz zaštite na radu. Pregled obveza poslodavca i prava radnika. Cijena zaštite na radu, ponude, popusti.


Pravilnik o obavljanju poslova zaštite na radu

Pravilnik o obavljanju poslova zaštite na radu

U Narodnim novinama, broju 112, izašao je Pravilnik o obavljanju poslova ZNR koji uređuje uvjete i obavljanje poslova zaštite na radu kod poslodavca.

Pravilnik o obavljanju poslova zaštite na radu (NN 112/14) propisuje da poslove  zaštite na radu kod poslodavca može obavljati stručnjak zaštite na radu koji može biti stručnjak I. ili II. stupnja. Stručnjak bi trebao biti iz područja prirodnih, tehničkih ili biotehničkih znanosti ili područja koje odgovara djelatnosti poslodavca.

Osoba može raditi kao stručnjak zaštite na radu I. stupnja ako ima najmanje srednju stručnu spremu i položila je opći dio stručnog ispita ili ima priznat status stručnjaka ZNR ili posjeduje rješenje o položenom specijalističkom ispitu iz područja zaštite na radu kod obrazovne ustanove. Osoba stručnjak zaštite na radu II. stupnja osoba je s položenim općim i posebnim dijelom stručnog ispita stručnjaka zaštite na radu-

Više o stručnjacima zaštite na radu pročitajte u sljedećem članku - Pravilnik o osposobljavanju iz zaštite na radu i polaganju stručnog ispita koji propisuje način osposobljavanja i načine prijave i polaganja stručnih ispita za stručnjaka zaštite na radu i koordinatora zaštite na radu.

Nadalje, pravilnik propisuje na koje načine poslodavac može samostalno obavljati poslove zaštite na radu.

Ako je poslodavac fizička osoba koja zapošljava do (uključivo) 49 radnika poslove zaštite na radu može obavljati sam ako ispunjava uvjete za stručnjaka zaštite na radu I. stupnja ili ako je stekao potrebna znanja iz zaštite na radu tijekom redovnog školovanja ili ako je položio državni stručni ispit za poslove građenja ili projektiranja kojima je obuhvaćena i materija zaštite na radu ili je položio majstorski ispit kojim je obuhvaćena i materija zaštite na radu.

Kod poslodavaca koji nisu fizičke osobe i zapošljavaju do 49 radnika poslove zaštite na radu obavlja najmanje jedan stručnjak zaštite na radu I. stupnja, a ako preko 70% radnika radi na poslovima s posebnim uvjetima rada tada poslove zaštite na radu mora obavljati najmanje jedan stručnjak II. stupnja.

Poslodavci sa 50 i više zaposlenih, do uključivo 249, poslove zaštite na radu moraju povjeriti najmanje jednom stručnjaku ZNR II. stupnja. Izuzetak su poslodavci kod kojih 80% radnika radi na poslovima s malim rizicima tada obavljanje zaštite na radu mogu povjeriti stručnjaku I. stupnja.

Poslodavci s 250 do 499 zaposlenih poslove zaštite na radu obavljaju jedan stručnjak zaštite na radu I. stupnja i jedan II. stupnja plus dodatni stručnjak II. stupnja na svakih daljnjih 500 zaposlenih. Izuzetak su tvrtke sa više od 80% zaposlenih na poslovima s malim rizicima i s više od 500 zaposlenih - kod njih poslove zaštite na radu obavljaju samo jedan stručnjak I. stupnja i jedan stručnjak II. stupnja.

Valja napomenuti i to da ovaj pravilnik stupa na snagu već 2. listopada, ali poslodavcima ostavlja rok od 9 mjeseci za usklađivanje obavljanja poslova zaštite na radu.

Autor: Administrator, 30. 09. 2014

Kategorije: zaštita na radu, pravilnik

Ključne riječi: pravilnik, zaštita na radu, poslovi zaštite na radu

Zatražite ponudu za usluge zaštite na radu

Izrada web stranica E-start

Evidpro - vođenje zaštite na radu, zakonskih obveza i troškova

Zadnje vijesti:

Pravilnik o izloženosti statodinamičkim,psihofiziološkim i drugim naporima radnika
Ministarstvo zdravstva donijelo je ovaj pravilnik za zaštitu zdravlja radnika izloženih ovim naporima, a mi donosimo kratki pregled pravilnika....
Pročitajte više

Pružanje prve pomoći na radnom mjestu – obveze poslodavca
Svaki poslodavac dužan je osigurati odgovarajuće uvjete za pružanje prve pomoći unesrećenim radnicima do dolaska hitne medicinske pomoći ili prebacivanja u bolnicu ili ambulantu. To uključuje osiguranje os...
Pročitajte više

Obveze poslodavaca iz zaštite na radu – 2020
S obzirom na nekoliko dosadašnjih izmjena zakona i pravilnika napravili smo ovaj članak s popisom obveza poslodavaca iz zaštite na radu. Sažeti popis pročitajte ovdje, dok detaljnije informacije možete pron...
Pročitajte više

Najčešćih 16 rizika na gradilištu [INFOGRAFIKA]
Donosimo kratki pregled i prikaz najčešćih rizika na gradilištu....
Pročitajte više

Što dolazi s izmjenom Zakona o zaštiti na radu?
Nedavno je na snagu stupio Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti na radu, a sa sobom je donio nekoliko izmjena koje se tiču samih poslodavaca i radnika i njihovih obveza. Donosimo pregled izmjena Zakona...
Pročitajte više

Zaštita na radu za strane radnike
Za ovu godinu kvote za zapošljavanje stranih radnika prilično su povećane. Strani radnici koji dolaze raditi u Hrvatsku, najčešće na poslovima u građevinarstvu i ugostiteljstvu, moraju biti upoznati i prid...
Pročitajte više