Zaštita na radu - propisi, cijene, obveze, ponude

Novosti iz zaštite na radu. Pregled obveza poslodavca i prava radnika. Cijena zaštite na radu, ponude, popusti.


Kako postupiti u slučaju požara?

Kako postupiti u slučaju požara?

Sprečavanje nastanka požara osnovno je pravilo zaštite na radu. No, ako do požara dođe potrebno je osigurati sigurno gašenje i bez ugrožavanja života i zdravlja zaposlenika.

Požar nastaje kada se zatvori požarni trokut koji obuhvaća gorivu tvar, izvor topline i kisik. Da bi gašenje bilo uspješno potrebno je ukloniti jedan od elemenata iz požarnog trokuta. Na tom načelu temelje se metode gašenja požara. Uobičajena sredstva za gašenje su voda, vatrogasni prah i pjena, CO2, haloni i priručna sredstva (deka, pijesak i slično).

Načela gašenja su sljedeća:

 • odstranjivanje gorive tvari (ukloni se goriva tvar)

 • ugušivanje, odnosno prekid dovoda kisika požaru

 • hlađenje, odnosno smanjivanje temperature gorive tvari

 • antikatalitički, odnosno djelovati na kemijsku reakciju požara.

Općenito načelo glasi POŽARI S ŽAROM SE MORAJU HLADITI, A POŽARI SA PLAMENOM GUŠITI.

Prema vrsti gorive tvari razlikujemo nekoliko klasa požara:

 • požari klase A su požari krutih tvari. Gasimo ih vodom, pijeskom, priručnim sredstvima.

 • požari klase B su požari zapaljivih tekućina. Njih gasimo pjenom, prahom, halonima, ugljičnim dioksidom.

 • požari klase C su požari plinovitih tvari. Gase se prahom i halonima.

Prilikom gašenja požara, osim na klasu požara prema kojoj je potrebno koristiti određena sredstva za gašenje, nužno je i obratiti pozornost na ostale okolnosti. Najviše pažnje je potrebno posvetiti kod gašenja požara vodom - voda je dobar vodič električne struje pa stoga se ne smije koristiti za gašenje požara električnih instalacija ili u blizini električnih instalacija. Isto tako vodom se ne smiju gasiti požari lakih metala (aluminija, magnezija i slično) te požari klasa B.
U priručna sredstva za gašenje požara spadaju pijesak, zemlja, brašno, pokrivači i sve ostalo što se može naći pri ruci.


Prije gašenja požara potrebno je radi vlastite sigurnosti i sigurnosti svih ostalih poduzeti nekoliko mjera:

 1. Isključiti električnu struju isključenjem glavne sklopke u razvodnom ormaru ili pritiskom na glavno protupožarno tipkalo.

 2. Zaustaviti dotok gorive tvari do požara

 3. Koristiti dostupna osobna zaštitna sredstva

 4. U slučaju da se jave smetnje kod disanja odmah napustiti ugroženo područje

 5. Pružiti prvu pomoć ozljeđenim osobama.

Autor: Administrator, 12. 07. 2014

Kategorije: zaštita od požara

Ključne riječi: zaštita na radu, prevencija požara, zaštita od požara, gašenje požara

Zatražite ponudu za usluge zaštite na radu

Izrada web stranica E-start

Evidpro - vođenje zaštite na radu, zakonskih obveza i troškova

Zadnje vijesti:

Pravilnik o izloženosti statodinamičkim,psihofiziološkim i drugim naporima radnika
Ministarstvo zdravstva donijelo je ovaj pravilnik za zaštitu zdravlja radnika izloženih ovim naporima, a mi donosimo kratki pregled pravilnika....
Pročitajte više

Pružanje prve pomoći na radnom mjestu – obveze poslodavca
Svaki poslodavac dužan je osigurati odgovarajuće uvjete za pružanje prve pomoći unesrećenim radnicima do dolaska hitne medicinske pomoći ili prebacivanja u bolnicu ili ambulantu. To uključuje osiguranje os...
Pročitajte više

Obveze poslodavaca iz zaštite na radu – 2020
S obzirom na nekoliko dosadašnjih izmjena zakona i pravilnika napravili smo ovaj članak s popisom obveza poslodavaca iz zaštite na radu. Sažeti popis pročitajte ovdje, dok detaljnije informacije možete pron...
Pročitajte više

Najčešćih 16 rizika na gradilištu [INFOGRAFIKA]
Donosimo kratki pregled i prikaz najčešćih rizika na gradilištu....
Pročitajte više

Što dolazi s izmjenom Zakona o zaštiti na radu?
Nedavno je na snagu stupio Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti na radu, a sa sobom je donio nekoliko izmjena koje se tiču samih poslodavaca i radnika i njihovih obveza. Donosimo pregled izmjena Zakona...
Pročitajte više

Zaštita na radu za strane radnike
Za ovu godinu kvote za zapošljavanje stranih radnika prilično su povećane. Strani radnici koji dolaze raditi u Hrvatsku, najčešće na poslovima u građevinarstvu i ugostiteljstvu, moraju biti upoznati i prid...
Pročitajte više