Zaštita na radu - propisi, cijene, obveze, ponude

Novosti iz zaštite na radu. Pregled obveza poslodavca i prava radnika. Cijena zaštite na radu, ponude, popusti.


Alkohol na radnom mjestu

Alkohol na radnom mjestu

Sukladno odredbama u čl. 64. Zakona o zaštiti na radu zabranjeno uzimanje alkoholnih pića i drugih sredstava ovisnosti prije i tijekom rada te njihovo unošenje u radne prostorije i prostore. Kako provesti ovaj zakon i koje su ovlasti poslodavca u slučaju da radnik uzima sredstva ovisnosti tijekom rada?

Ako je zaposlenik na radnom mjestu pod utjecajem opojnim sredstava poslodavac je dužan privremeno ga udaljiti s radnog mjesta kako bi se provelo utvrđivanje je li radnik pod utjecajem alkohola ili drugih sredstava ovisnosti. Utvrđivanje se obavlja alkometrom ili drugim odgovarajućim aparatom ili postupkom, a u slučaju da radnik odbije pristupiti provjeri smatra se da je pod utjecajem alkohola ili drugih sredstava ovisnosti. Isto tako i ako radnik u takvim slučajevima odbije napustiti mjesto rada udaljenje će, po pozivu poslodavca, omogućiti nadležna redarstvena služba.

Prema podacima Ministarstva, broj ozljeda na radu uzrokovanih alkoholom zanemariv je u odnosu na druge uzroke ozljeđivanja radnika.

Obveze i prava poslodavca, vezano uz zabranu konzumacije opojnih sredstava. su:

  • sprječavanje uzimanja alkoholnih pića tijekom rada i provođenje zabrane njihovog unošenja u radne prostorije i prostore

  • obavješćivanje i osposobljavanje radnika o štetnosti sredstava ovisnosti i njihovom utjecaju na radnu sposobnost

  • izrada i provedba programa prevencije ovisnosti na radnom mjestu, sukladno utvrđenim potrebama

  • uređivanje protokola suradnje i postupanja poslodavca ili njegovog ovlaštenika, stručnjaka za zaštitu na radu, djelatnika službe medicine rada, povjerenika radnika za zaštitu na radu, a u provođenju mjera sprečavanja zlouporabe sredstava ovisnosti

  • uređivanje postupka provjere radi utvrđivanja je li radnik pod utjecajem opojnih sredstava

U slučaju da poslodavac zapošljava više od 20 radnika obvezan je u pisanom obliku utvrditi organizaciju provedbe zaštite na radu koja će uključivati i postupak provjere radi utvrđivanja je li radnik pod utjecajem opojnih sredstava.

Osnovna obveza i dužnost poslodavca je udaljavanje radnika pod utjecajem opojnih sredstava s radnog mjesta jer on, zbog smanjenog osjećaja za opasnost, predstavlja prijetnju sigurnosti drugim radnicima.

Osim toga poslodavac ima mogućnost, prema odredbama u čl. 108. Zakona o radu otkazivanja ugovora o radu takvom radniku zbog teže povrede obveza iz radnog odnosa, u što se ubraja dolazak na posao pod utjecajem sredstava ovisnosti, odnosno njihovo uzimanje na radnom mjestu.

Autor: Administrator, 18. 05. 2014

Kategorije: zaštita na radu, alkohol

Ključne riječi: alkohol, zaštita na radu, opojna sredstva, prava poslodavca

Zatražite ponudu za usluge zaštite na radu

Izrada web stranica E-start

Evidpro - vođenje zaštite na radu, zakonskih obveza i troškova

Zadnje vijesti:

Pravilnik o izloženosti statodinamičkim,psihofiziološkim i drugim naporima radnika
Ministarstvo zdravstva donijelo je ovaj pravilnik za zaštitu zdravlja radnika izloženih ovim naporima, a mi donosimo kratki pregled pravilnika....
Pročitajte više

Pružanje prve pomoći na radnom mjestu – obveze poslodavca
Svaki poslodavac dužan je osigurati odgovarajuće uvjete za pružanje prve pomoći unesrećenim radnicima do dolaska hitne medicinske pomoći ili prebacivanja u bolnicu ili ambulantu. To uključuje osiguranje os...
Pročitajte više

Obveze poslodavaca iz zaštite na radu – 2020
S obzirom na nekoliko dosadašnjih izmjena zakona i pravilnika napravili smo ovaj članak s popisom obveza poslodavaca iz zaštite na radu. Sažeti popis pročitajte ovdje, dok detaljnije informacije možete pron...
Pročitajte više

Najčešćih 16 rizika na gradilištu [INFOGRAFIKA]
Donosimo kratki pregled i prikaz najčešćih rizika na gradilištu....
Pročitajte više

Što dolazi s izmjenom Zakona o zaštiti na radu?
Nedavno je na snagu stupio Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti na radu, a sa sobom je donio nekoliko izmjena koje se tiču samih poslodavaca i radnika i njihovih obveza. Donosimo pregled izmjena Zakona...
Pročitajte više

Zaštita na radu za strane radnike
Za ovu godinu kvote za zapošljavanje stranih radnika prilično su povećane. Strani radnici koji dolaze raditi u Hrvatsku, najčešće na poslovima u građevinarstvu i ugostiteljstvu, moraju biti upoznati i prid...
Pročitajte više