Zaštita na radu - propisi, cijene, obveze, ponude

Novosti iz zaštite na radu. Pregled obveza poslodavca i prava radnika. Cijena zaštite na radu, ponude, popusti.


Liječnički pregled zaposlenika i povrat troškova pregleda poslodavcu

Liječnički pregled zaposlenika i povrat troškova pregleda poslodavcu

Ovisno o radnom mjestu, poslodavac je neke zaposlenike obavezan slati na redovite liječničke preglede na medicinu rada. Međutim, ovo ne mora predstavljati trošak. Pogledajte kako ostvariti povrat sredstava utrošenih na liječnički pregled zaposlenika.

Zaposlenici na nekim radnim mjestima, na primjer na poslovima s posebnim uvjetima rada propisanih Pravilnikom o poslovima s posebnim uvjetima rada (NN 05/84), dužni su redovito obavljati liječničke preglede na koje ih mora poslodavac poslati o svom trošku. Za tvrtke s velikim brojem ljudi koji rade na ovim poslovima ovo može biti veliki izdatak za tvrtku, no moguće je ostvariti povrat troškova od strane Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje.

 

1. Prethodni liječnički pregled

Na poslovima s posebnim uvjetima rada poslodavac je dužan budućeg zaposlenika poslati na liječnički pregled prije zasnivanja radnog odnosa kako bi se utvrdila njegova zdravstvena sposobnost i eventualni nedostaci koji bi ga sprečavali da takve poslove obavlja. Prilikom upućivanja poslodavac mora popuniti RA-1 obrazac (link na kraju vijesti) i obavezno navesti da je riječ o PRETHODNOM pregledu (ne prvi, ne inicijalni ili kakav drugi naziv) kako bi ostvario povrat troškova. Poslodavac mora platiti troškove pregleda, a radnik prilikom pregleda mora zatražiti račun i napomenuti kako je potrebno popuniti dokumentaciju za ostvarenje povrata troškova poslodavcu.

2. Periodički liječnički pregled

Ovisno o vrsti posla, poslodavac mora radnike na periodičke liječničke preglede upućivati svakih godinu dana, dvije, tri ili četri godine kako je propisano Pravilnikom o poslovima s posebnim uvjetima rada (NN 05/84). Od 1. srpnja 2013. godine periodički pregled se ne naplaćuje ako poslodavac ispunjava sljedeće uvjete:

  • posjeduje važeću procjenu opasnosti
  • ispunio je RA-1 obrazac gdje je naveo da je riječ o PERIODIČKOM pregledu
  • radniku koji se upućuje na periodički pregled prethodno uvjerenje izdano od medicine rada nije isteklo, odnosno i dalje je važeće.

Treća točka odnosi se na to da radnik preglede mora obavljati u zakonski propisanim rokovima - na primjer, ako je dužan liječnički pregled obavljati svakih dvije godine onda na isti mora ponovno pristupiti prije isteka dvije godine. Službeni stav HZZO-a je da je u tom slučaju poslodavac u prekršaju odredbi Zakona o zaštiti na radu te za prekršaje ne snose troškove. Periodički pregledi moraju se obaviti u roku od najviše 15 dana prije isteka propisanog roka, osim u iznimnim slučajevima kada se pregledu može pristupiti i 30 dana prije isteka roka (na primjer, planirani godišnji odmori zaposlenika Zavoda).

HZZO snosi troškove prethodnog liječničkog pregleda i periodičkih pregleda za sva radna mjesta:

  • koji su prema propisima zaštite zdravlja i sigurnosti na radu utvrđeni kao poslovi s posebnim uvjetima rada,
  • na kojima prema drugim zakonima, propisima i kolektivnim ugovorima radnici mogu raditi samo nakon prethodnog i redovnog utvrđivanja zdravstvene sposobnosti,
  • koji su prema propisima o mirovinskom osiguranju utvrđeni kao osobito teški i za zdravlje i radnu sposobnost štetni te se na njima staž osiguranja računa s povećanim trajanjem.

2.1. Liječnički pregled vida za radna mjesta s računalom

Prema Pravilniku o sigurnosti i zaštiti zdravlja pri radu s računalom poslodavac mora zaposlenike koji rade na ovim radnim mjestima slati na liječnički pregled prije zasnivanja radnog odnosa, najmanje jednom svake dvije godine i prema zahtjevu zaposlenika zbog tegoba poveznih s radom na računalu. Da podsjetimo, radno mjesto s računalom svako je radno mjesto na kojem radnik više od pola radnog vremena radi na računalu.

Troškove pregleda vida HZZO snosi samo ako su ispunjeni sljedeći uvjeti:

  • poslodavac je ispunio RA-1 obrazac, naznačio vrstu pregleda,
  • ponovnom pregledu se pristupa u zakonskom roku, dakle unutar 15 dana prije isteka prethodnog uvjerenja,
  • poslodavac je dao izraditi i posjeduje važeću procjenu opasnosti za radna mjesta s računalom.

Autor: Administrator, 19. 02. 2014

Kategorije: pregled vida

Ključne riječi: zaštita na radu, pregled vida, povrat troškova, trošak, liječnički pregled

Zatražite ponudu za usluge zaštite na radu

Izrada web stranica E-start

Evidpro - vođenje zaštite na radu, zakonskih obveza i troškova

Zadnje vijesti:

Objavljen novi Pravilnik o osposobljavanju i usavršavanju iz zaštite na radu
Ovaj pravilnik zamjenjuje stari Pravilnik o osposobljavanju iz zaštite na radu i polaganju stručnog ispita. Donosimo izmjene što se promijenilo i nove ZOS i ZOOP obrasce....
Pročitajte više

Kako samostalno voditi zaštitu na radu?
Sukladno Zakonu o zaštiti na radu poslodavac do 49 zaposlenih može samostalno ili putem svog ovlaštenika voditi poslove zaštite na radu ako ispunjava određene uvjete, odnosno vođenje može povjeriti vanjsko...
Pročitajte više

Psihofiziološki napori na radnom mjestu
Zaštita na radu obuhvaća i upravljanje psihofiziološkim naporima na radnom mjestu te je važno identificirati i smanjiti psihosocijalne rizike....
Pročitajte više

Minimalni tehnički uvjeti za ugostiteljstvo
Temelj kod otvaranja ugostiteljskog objekta je zadovoljavanje minimalnih tehničkih uvjeta. Potrebni uvjeti su propisani zakonom za pojedine objekte, a općenito što je potrebno za svaki ugostiteljski objekt nav...
Pročitajte više

Pravilnik o izloženosti statodinamičkim,psihofiziološkim i drugim naporima radnika
Ministarstvo zdravstva donijelo je ovaj pravilnik za zaštitu zdravlja radnika izloženih ovim naporima, a mi donosimo kratki pregled pravilnika....
Pročitajte više

Pružanje prve pomoći na radnom mjestu – obveze poslodavca
Svaki poslodavac dužan je osigurati odgovarajuće uvjete za pružanje prve pomoći unesrećenim radnicima do dolaska hitne medicinske pomoći ili prebacivanja u bolnicu ili ambulantu. To uključuje osiguranje os...
Pročitajte više