Zaštita na radu - propisi, cijene, obveze, ponude

Novosti iz zaštite na radu. Pregled obveza poslodavca i prava radnika. Cijena zaštite na radu, ponude, popusti.


Dokazivanje radnog iskustva kod prijave ispita za stručnjaka zaštite na radu

Dokazivanje radnog iskustva kod prijave ispita za stručnjaka zaštite na radu

Polaganje stručnog ispita za stručnjaka zaštite na radu održava se kod ministarstva nadležnog za rad, a regulirano je Pravilnikom o polaganju stručnog ispita stručnjaka zaštite na radu. Od trenutka prijave do izlaska na usmeni ispit može proći i do šest mjeseci. Kako se prijaviti i više informacija o stručnom ispitu naći ćete ovdje.

Kao što je već napisano, stručni ispit za stručnjaka zaštite na radu polaže se isključivo kod nadležnog ministarstva, a to je Ministarstva rada i mirovinskog sustava. Za polaganje stručnog ispita stručnjaka zaštite na radu potrebna je odgovarajuća stručna sprema i radno iskustvo u struci. Tako razlikujemo uvjete koje mora ispunjavati osoba koja će raditi kao voditelj službe zaštite na radu, osoba koja će raditi kao samostalni stručnjak, odnosno stručnjak u sastavu službe zaštite na radu te uvjete koje mora ispunjavati osoba koja će raditi kao suradnik službe zaštite na radu. Radno iskustvo se odnosi na struku osobe koja polaže ispit pa tako ako će osoba sa zvanjem dipl. ing. građevine raditi kao samostalni stručnjak potrebno joj je minimalno 3 godine radnog iskustva u poslovima građevine.
 
Uvjeti su propisani Pravilnikom kojeg možete pogledati ovdje.
 
Osobama koje su položile stručni ispit za inspektora rada kao i osobe koje na poslovima zaštite na radu rade više od dvadeset godina priznaje se stručni ispit za stručnjaka zaštite na radu.
 
Stručni ispit se sastoji od općeg i posebnog dijela. Za polaganje posebnog dijela potrebna je najmanje viša stručna sprema. Opći dio moraju položiti poslodavci ili ovlaštenici koji zapošljavaju 50 i više ljudi i sami vode poslove zaštite na radu. Ako radite u tvrtci ovlaštenoj za obavljanje poslova zaštite na radu morate položiti i opći i posebni dio.
 
Termini polaganja stručnog ispita zasada se ne objavljuju, a prijava se vrši na način da ispunite prijavu za polaganje stručnog ispita. Prijava se nalazi u dodatku Pravilnika i nakon ispunjavanja šaljete ju poštom na adresu Ministarstva (Vukovarska ulica 78, Zagreb). Uz prijavu potrebno je priložiti ovjerenu kopiju diplome/svjedodžbe kandidata, kopiju izvoda iz sudskog registra tvrtke koja prijavljuje kandidata te dokument kojim se dokazuje potrebno radno iskustvo u struci. 
 
Do 30. 9. 2013. dovoljno je bilo priložiti kopiju radne knjižice kandidata gdje je bilo vidljivo potrebno radno iskustvo. Međutim, radne knjižice više se ne koriste pa je kandidat dužan od svog poslodavca, sukladno Zakonu o radu, zatražiti potvrdu o vrsti poslova koje obavlja i trajanju tih poslova. Ta potvrda dokazuje potrebno radno iskustvo i prilaže se prijavi.
 
Nakon slanja prijavne dokumentacije poštom i obrade dokumentacije od strane Ministarstva dobit ćete odgovor o zaprimanju prijave. Ako je dokumentacija nepotpuna u roku od 15 dana potrebno je dostaviti ostatak dokumentacije. Ako je potpuna, osobe koje polažu opći i posebni dio dobit će temu za izradu stručnog rada koji je potrebno predati (poštom) u roku od 60 dana. Osobe koje polažu samo opći dio nisu dužne izraditi stručni rad.
 
Nakon predaje stručnog rada Ministarstvo šalje obavjest o terminu polaganja stručnog ispita. Stručni ispit se polaže usmeno, pred ispitnom komisijom, prvo opći, a nakon toga posebni dio. U slučaju nepolaganja općeg dijela ispitu možete pristupiti ponovno tek nakon 30 dana, dok u slučaju nepolaganja posebnog dijela treba proći tri mjeseca. Osoba koja položi opći, a ne položi posebni dio sljedeći puta polaže samo posebni dio.
 
Osobe koje su položile opći dio dobivaju uvjerenje o polaganju općeg dijela stručnog ispita za stručnjaka zaštite na radu, dok osobe koje polože i opći i posebni dio dobiju uvjerenje o polaganju stručnog ispita za stručnjaka zaštite na radu.

Zatražite ponudu za usluge zaštite na radu

Izrada web stranica E-start

Evidpro - vođenje zaštite na radu, zakonskih obveza i troškova

Zadnje vijesti:

Pravilnik o izloženosti statodinamičkim,psihofiziološkim i drugim naporima radnika
Ministarstvo zdravstva donijelo je ovaj pravilnik za zaštitu zdravlja radnika izloženih ovim naporima, a mi donosimo kratki pregled pravilnika....
Pročitajte više

Pružanje prve pomoći na radnom mjestu – obveze poslodavca
Svaki poslodavac dužan je osigurati odgovarajuće uvjete za pružanje prve pomoći unesrećenim radnicima do dolaska hitne medicinske pomoći ili prebacivanja u bolnicu ili ambulantu. To uključuje osiguranje os...
Pročitajte više

Obveze poslodavaca iz zaštite na radu – 2020
S obzirom na nekoliko dosadašnjih izmjena zakona i pravilnika napravili smo ovaj članak s popisom obveza poslodavaca iz zaštite na radu. Sažeti popis pročitajte ovdje, dok detaljnije informacije možete pron...
Pročitajte više

Najčešćih 16 rizika na gradilištu [INFOGRAFIKA]
Donosimo kratki pregled i prikaz najčešćih rizika na gradilištu....
Pročitajte više

Što dolazi s izmjenom Zakona o zaštiti na radu?
Nedavno je na snagu stupio Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti na radu, a sa sobom je donio nekoliko izmjena koje se tiču samih poslodavaca i radnika i njihovih obveza. Donosimo pregled izmjena Zakona...
Pročitajte više

Zaštita na radu za strane radnike
Za ovu godinu kvote za zapošljavanje stranih radnika prilično su povećane. Strani radnici koji dolaze raditi u Hrvatsku, najčešće na poslovima u građevinarstvu i ugostiteljstvu, moraju biti upoznati i prid...
Pročitajte više