Zaštita na radu - propisi, cijene, obveze, ponude

Novosti iz zaštite na radu. Pregled obveza poslodavca i prava radnika. Cijena zaštite na radu, ponude, popusti.


Obveze, odgovornosti i prava zaposlenika iz zaštite na radu

Obveze, odgovornosti i prava zaposlenika iz zaštite na radu

Svrha svakog sustava zaštite na radu je zaštita zdravlja i sigurnosti radnika, upravo su oni najizloženiji riziku ozljede ili profesionalne bolesti. Zakon o zaštiti na radu radnicima dodjeljuje niz prava poput prava na odbijanje rada u slučaju da radniku prijeti neposredna opasnost za sigurnost i zdravlje na radnom mjestu. No, radnici također imaju i niz obveza jer upravo o njima ovisi hoće li sustav zaštite na radu biti funkcionalan, odnosno hoće li se pridržavati navedenih obaveza, ili ne.

Radnik je dužan osposobiti se za rad na siguran način i obaviti liječniki pregled ako obavlja poslove s posebnim uvjetima rada (ako ga je na to uputio poslodavac). Osposobljavanje mora organizirati poslodavac o svom trošku. Poslovi s posebnim uvjetima rada propisani su Pravilnikom o poslovima s posebnim uvjetima rada (NN 5/84), čije se izmjene očekuju uskoro, s donošenjem novog Zakona o zaštiti na radu. 

Prilikom obavljanja liječničkog pregleda radnik je dužan prijaviti sve zdravstvene nedostatke koji bi ga mogli spriječiti ili ugroziti njegovu sigurnost pri radu na poslovima s posebnim uvjetima rada.

Vrlo je važno da radnik svoje poslove obavlja s odgovarajućom pozornošću, pazeći pritom na svoju sigurnost i zdravlje, ali i sigurnost i zdravlje drugih radnika. Prije početka rada radnik je dužan radno mjesto pregledati te izvjestiti poslodavca o uočenim nedostacima i neispravnostima i dužan je svu opremu, alate i strojeve upotrebljavati na pravilno propisan način. Rad na radnoj opremi i strojevima mora provoditi sukladno uputama za rad s tom opremom i pravilima zaštite na radu.

Radnik je dužan osobna zaštitna sredstva pravilno upotrebljavati i dužan vratiti na prikladno mjesto nakon uporabe. 

Mora pravilno upotrebljavati i ne smije skidati, popravljati ili bilo kako neovlašteno mijenjati zaštitne naprave. Ako na radnom mjestu se razviju uvjeti koji mogu neposredno ugroziti zdravlje i sigurnost radnika dužan je o tome odmah izvijestiti poslodavca. Posao radnik obavlja sukladno pravilima struke, a prije napuštanja mjesta rada sredstva rada ostavi u stanju u kojem ne predstavljaju opasnost za druge. Kod rješavanja pitanja zaštite na radu, s ciljem poboljšanja zaštite na radu i postizanja sigurnih uvjeta na radnom mjestu mora surađivati s poslodavcem, ovlaštenikom i povjerenikom. 

Radnik ima pravo odbiti rad ako mu na radnom mjestu prijeti neposredna opasnost po život ili zdravlje. Ako zbog ozbiljne, neposredne i neizbježne opasnosti radnik napusti radno mjesto ne smije ga se ni na koji način dovesti u nepovoljniji položaj. U slučaju napuštanja radnog mjesta radnik je dužan obavijestiti poslodavca, njegovog ovlaštenika i povjerenika radnika.

Zabranjeno je za vrijeme rada konzumirati alkohol i druga opojna sredstva. Ako poslodavac utvrdi da je radnik pod utjecajem alkohola ili opojnih sredstava dužan ga je udaljiti s radnog mjesta.

U slučaju da radnik radi na radnom mjestu gdje se, unatoč primjeni svih mjera zaštite na radu, opasnosti nisu svele na prihvatljivu razinu radnik ima pravo na skraćeno radno vrijeme. Radno vrijeme se skraćuje sukladno razini opasnosti koja prijeti radniku na tom radnom mjestu. Radnik koji radi na takvom radnom mjestu ne smije raditi prekovremeno niti se smije zaposliti kod drugog poslodavca na istom radnom mjestu, no može razliku do punog radnog vremena ispuniti na nekom drugom radnom mjestu. Naknada za rad na radnom mjestu sa skraćenim vremenom u ovom slučaju iznosi jednako kao i za poslove s punim radnim vremenom.

Zatražite ponudu za usluge zaštite na radu

Izrada web stranica E-start

Evidpro - vođenje zaštite na radu, zakonskih obveza i troškova

Zadnje vijesti:

Pravilnik o izloženosti statodinamičkim,psihofiziološkim i drugim naporima radnika
Ministarstvo zdravstva donijelo je ovaj pravilnik za zaštitu zdravlja radnika izloženih ovim naporima, a mi donosimo kratki pregled pravilnika....
Pročitajte više

Pružanje prve pomoći na radnom mjestu – obveze poslodavca
Svaki poslodavac dužan je osigurati odgovarajuće uvjete za pružanje prve pomoći unesrećenim radnicima do dolaska hitne medicinske pomoći ili prebacivanja u bolnicu ili ambulantu. To uključuje osiguranje os...
Pročitajte više

Obveze poslodavaca iz zaštite na radu – 2020
S obzirom na nekoliko dosadašnjih izmjena zakona i pravilnika napravili smo ovaj članak s popisom obveza poslodavaca iz zaštite na radu. Sažeti popis pročitajte ovdje, dok detaljnije informacije možete pron...
Pročitajte više

Najčešćih 16 rizika na gradilištu [INFOGRAFIKA]
Donosimo kratki pregled i prikaz najčešćih rizika na gradilištu....
Pročitajte više

Što dolazi s izmjenom Zakona o zaštiti na radu?
Nedavno je na snagu stupio Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti na radu, a sa sobom je donio nekoliko izmjena koje se tiču samih poslodavaca i radnika i njihovih obveza. Donosimo pregled izmjena Zakona...
Pročitajte više

Zaštita na radu za strane radnike
Za ovu godinu kvote za zapošljavanje stranih radnika prilično su povećane. Strani radnici koji dolaze raditi u Hrvatsku, najčešće na poslovima u građevinarstvu i ugostiteljstvu, moraju biti upoznati i prid...
Pročitajte više