Zaštita na radu - propisi, cijene, obveze, ponude

Novosti iz zaštite na radu. Pregled obveza poslodavca i prava radnika. Cijena zaštite na radu, ponude, popusti.


Propisana pravila zaštite na radu za smanjenje rizika od udara električne struje

Propisana pravila zaštite na radu za smanjenje rizika od udara električne struje

Rad s električnom strujom spada u poslove s posebnim uvjetima rada. Prilikom rada s eletkričnom strujom može doći do strujnog udara i ozlijede zaposlenika. Koje su to obveze iz područja zaštite na radu vezane uz rad s električnom energijom pročitajte ovdje.

Do udara električne struje zaposlenika, koji u određenim situacijama može imati i smrtne posljedice, može doći iz sljedećih razloga:

Izravan dodir zaposlenika s dijelovima pod naponom električne energije, koji može nastati zbog:

  • nepropisno položenih golih (bez izolacije) električnih vodiča,
  • oštećene izolacije na vodičima i priključnim instalacijama,
  • uklonjenog zaštitnog vodiča sa prekidača, sklopki i ostalih elemenata ili loše izvedbe tih elemenata,
  • nezaključanih razvodnih ormara,
  • radova pod naponom na električnim vodovima i instalacijama,
  • radova protivno pravilima zaštite na radu kada radove izvode nestručne osobe

Posredan dodir s dijelovima pod naponom kao posljedica kvara na izolaciji električnih uređaja.

Upravo zbog tih razloga postoji obveza ispitivanja električnih instalacija i opreme koja se napaja električnom energijom.

Do udara dolazi na način da zaposlenik dodirne metalni dio (kućište stroja) koji je zbog oštećene ili neispravne izolacije poprimio određeni napon prema zemlji. Dodirom drugog, uzemljenog, elementa (npr. vodovodne mreže, radijatora, ili jednostavno stajanjem na zemlji) zatvara se strujni krug i nastaje razlika potencija koja uzrokuje protjecanje električne struje kroz tijelo zaposlenika. Kada se radi o ispitivanju električnih instalacija i mogućnosti posrednog dodira dijelova pod naponom, potrebno je naglasiti da sustave zaštite koji će biti primijenjeni određuje isključivo distributer električne energije (TN-S, TN-C, TN-C/S, TT, IT sustavi).

 

Produžni kablovi 

Ako produžni savitljivi kabel sadrži zaštitni vodič, taj vodič mora biti označen žutozelenom bojom, a ako nema zaštitni vodič niti jedan drugi vodič ne smije biti označen tom bojom.  Ako produžni savitljivi kabel sadrži neutralni vodič i ako sredstvo za napajanje određuje njegovo mjesto, neutralni vodič mora biti označen svjetloplavom bojom. No, svjetloplavom bojom mogu biti označeni i ostali (fazni) vodiči.

 

Samostalan rad na elektroenergetskim objektima

Na elektroenergetskim objektima mogu samostalno raditi ili radom rukovoditi samo za to osposobljeni i ovlašteni radnici.

 

Zamjena osigurača

Zabranjeno je mijenjati visokonaponske osigurače pod opterećenjem.

Zamjena osigurača mora se vršiti izolacijskim kliještima uz upotrebu osobnih zaštitnih sredstava (izolacijske rukavice, šljem i naočale). Zamjena rastalnih osigurača u pravilu se obavlja u beznaponskom stanju.  Ako se zamjena visoko učinskih niskonaponskih osigurača vrši pod naponom, te poslove moraju obavljati osposobljeni radnici uz primjenu zaštitnog šljema, zaštitnih naočala ili zaštitnog štita za lice, kožnih rukavica za električare, i pomoću izolacijskih ručki.

 

Osiguravanje mjesta rada u elektroenergetskom postrojenju

        Prije početka radova u beznaponskom stanju mora se osigurati mjesto rada primjenom pet pravila sigurnosti prema sljedećem redosljedu:

1.   Iskapčanjem odvojiti od napona,

2.   Mjesto rada osigurati od mogućnosti slučajnog ukapčanja,

3.   Provjeriti beznaponsko stanje,

4.   Uzemljiti i kratko spojiti

5.   Ograditi od dijelova postrojenja

Pet pravila sigurnosti pri radu s električnom strujom

Slika 1. Pet pravila sigurnosti prilikom rada na električnim postrojenjima i instalacijama

 

Organizacije koje imaju elektroenergetska postrojenja, svojim uputstvima uređuju naročito način provedbe pet pravila sigurnosti.

 

Korištenje električnih instalacija na gradilištima 

Slobodni električni vodovi ili kabeli na gradilištu moraju se polagati tako da ne postoji opasnost od njihovog mehaničkog oštećenja. Električne instalacije, uređaji i oprema na radilištu puštaju se u rad isključivo nakon mjerenja otpora zaštitnog uzemljenja koji se obavlja dvaput godišnje (u ljetnom i zimskom razdoblju). Električne instalacije na privremenim radilištima mogu izvoditi, popravljati, održavati i uklanjati samo stručno osposobljene i kvalificirane osobe.

Važno je napomenuti da poslovi montaže, održavanja i ispitivanja električnih instalacija, uređaja i postrojenja napona iznad 250 V i napona 220 V s posebnim zahtijevima predstavljaju poslove s posebnim uvjetima rada. Radnici čiji radni zadaci uključuju i ove poslove dužni su redovito obavljati liječničke preglede.

 

Korištenje električnih alata u vlažnim prostorijama i na otvorenom

Pri radu s električnim alatom u vlažnim prostorijama, s vlažnim zemljanim ili metalnim podovima te na otvorenom prostoru za vrijeme kiše, magle ili snijega odnosno pod sličnim uvjetima  kad se električna vodljivost povećava odnosno električni otpor tijela smanjuje, moraju se poduzeti posebne mjere zaštite od udara električne struje. Neke od tih mjera su: sigurnosni mali napon, transformator za galvansko odvajanje. Također je potrebno provesti i dopunske zaštitne mjere: korištenje gumenih rukavica, gumenih čizmi, gumenih prostirača i sl.

Zatražite ponudu za usluge zaštite na radu

Izrada web stranica E-start

Evidpro - vođenje zaštite na radu, zakonskih obveza i troškova

Zadnje vijesti:

Pravilnik o izloženosti statodinamičkim,psihofiziološkim i drugim naporima radnika
Ministarstvo zdravstva donijelo je ovaj pravilnik za zaštitu zdravlja radnika izloženih ovim naporima, a mi donosimo kratki pregled pravilnika....
Pročitajte više

Pružanje prve pomoći na radnom mjestu – obveze poslodavca
Svaki poslodavac dužan je osigurati odgovarajuće uvjete za pružanje prve pomoći unesrećenim radnicima do dolaska hitne medicinske pomoći ili prebacivanja u bolnicu ili ambulantu. To uključuje osiguranje os...
Pročitajte više

Obveze poslodavaca iz zaštite na radu – 2020
S obzirom na nekoliko dosadašnjih izmjena zakona i pravilnika napravili smo ovaj članak s popisom obveza poslodavaca iz zaštite na radu. Sažeti popis pročitajte ovdje, dok detaljnije informacije možete pron...
Pročitajte više

Najčešćih 16 rizika na gradilištu [INFOGRAFIKA]
Donosimo kratki pregled i prikaz najčešćih rizika na gradilištu....
Pročitajte više

Što dolazi s izmjenom Zakona o zaštiti na radu?
Nedavno je na snagu stupio Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti na radu, a sa sobom je donio nekoliko izmjena koje se tiču samih poslodavaca i radnika i njihovih obveza. Donosimo pregled izmjena Zakona...
Pročitajte više

Zaštita na radu za strane radnike
Za ovu godinu kvote za zapošljavanje stranih radnika prilično su povećane. Strani radnici koji dolaze raditi u Hrvatsku, najčešće na poslovima u građevinarstvu i ugostiteljstvu, moraju biti upoznati i prid...
Pročitajte više