Zaštita na radu - propisi, cijene, obveze, ponude

Novosti iz zaštite na radu. Pregled obveza poslodavca i prava radnika. Cijena zaštite na radu, ponude, popusti. Zatra�


Kratki pregled poslova stručnjaka zaštite na radu

Kratki pregled poslova stručnjaka zaštite na radu

Za sve koji žele postati stručnjak zaštite na radu i voditi zaštitu na radu kod poslodavca, pripremili smo kratki vodič što sve obuhvaća posao stručnjaka.

Prije svega, stručnjak zaštite na radu je osoba koja je položila stručni ispit kod Ministarstva rada i stekla zvanje stručnjaka zaštite na radu prvog stupnja ako ima položen opći dio, odnosno drugog stupnja ako ima položen opći i posebni dio stručnog ispita. Sa stručnjakom prvog stupnja izjednačen je specijalist zaštite na radu, što je usavršavanje koje se može odraditi kod privatnih učilišta te na taj način steći potrebna znanja i vještine.

Važno je napomenuti da stručnjak prvog stupnja može samostalno voditi poslove zaštite na radu kod poslodavaca koji zapošljavaju do uključivo 49 zaposlenika, odnosno do 249 zaposlenika ako 80% i više djelatnika radi na poslovima s malim rizicima. Kod poslodavaca koji zapošljavaju više od 50 djelatnika stručnjak I. stupnja može raditi kao član tima, uz jednog stručnjaka II. stupnja. Sukladno tome, stručnjak II. stupnja može voditi poslove zaštite na radu kod svih poslodavaca, samostalno ili kao član tima/službe zaštite na radu kod većih poslodavaca.

Za kvalitetno obavljanje poslova i vođenje zaštite na radu potrebno je upoznati se s važećim zakonskim propisima. Koje su to obveze poslodavca kod kojeg obavljate poslove zaštite na radu? Ovisno o veličini poslodavca i djelatnosti koja se obavlja, obveze mogu biti različite. Više informacija možete pronaći u našem članku Obveze poslodavca iz zaštite na radu.

Da bi kao stručnjak zaštite na radu kod poslodavca vodili poslove za koje ste osposobljeni prvo morate imati takav ugovor o radu. Poslodavac poslove zaštite na radu ugovara sa stručnjakom (u određenim uvjetima vanjskom tvrtkom), ali ako radite kao stručnjak morate imati i takav ugovor o radu. To znači ne možete biti zaposleni na drugo radno mjesto, završiti usavršavanje i raditi dodatno poslove zaštite na radu bez promjene ugovora o radu. Ako radite dodatni posao onda ugovorom o radu potrebno je definirati koliko dnevno vremena radite na poslovima stručnjaka, a koliko na drugom radnom mjestu.

Check-lista za stručnjaka zaštite na radu sadrži sve obveze poslodavca, počevši od procjene rizika, analize stanja i kontinuiranog praćenja promjena i rokova, vođenja evidencija i davanja prijedloga za unaprjeđenje. Okvirno, ovako bi izgledala checklista za većinu stručnjaka zaštite na radu koji poslove zaštite na radu vode samostalno ili kao dio službe.

ISPUNJEN?

PROVJERA

 

Posjeduje li poslodavac procjenu rizika i odgovara li ona stvarnom stanju? Je li procjena rizika dostupna svim radnicima (u pisanom ili elektroničkom obliku)?

 

Je li izrađen program osposobljavanja radnika za rad na siguran način?

 

Jesu li svi djelatnici osposobljeni za rad na siguran način? Izuzetak su djelatnici koji su nedavno zaposleni i u prvih 60 dana mogu raditi pod nadzorom drugog, osposobljenog djelatnika.

 

Jesu li svi djelatnici osposobljeni za početno gašenje požara?

 

Je li na svakoj lokaciji i u svakoj smjeni najmanje jedna osoba osposobljena za pružanje prve pomoći, pod uvjetom da s njom na toj lokaciji i u toj smjeni rade i druge osobe, odnosno da ne radi sama?

 

Je li poslodavac imenovao i osposobio dovoljan broj ovlaštenika poslodavca za provođenje zaštite na radu? Na primjer, ako građevinska tvrtka radi na više lokacija na svakoj bi trebala najmanje jedna osoba biti osposobljena kao ovlaštenik poslodavca.

 

Koristi li poslodavac radnu opremu koja se mora ispitivati sukladno Pravilniku o pregledu i ispitivanju radne opreme?

 

Provode li se redovito ispitivanja radne opreme?

 

Je li radna oprema pravilno označena, s odgovarajućim uputama i znakovima opasnosti?

 

Koristi li poslodavac opasne radne tvari i kemikalije u svom radnom procesu? Postoje li upute i znakovi opasnosti za korištene radne tvari i kemikalije?

 

Provodi li poslodavac redovito ispitivanja radnog okoliša?

 

Provodi li poslodavac redovito ispitivanja električnih instalacija?

 

Postoji li važeći plan evakuacije?

 

Jesu li pravilno označeni putevi evakuacije?

 

Provodi li poslodavac redovito vježbe evakuacije?

 

Je li osposobljen dovoljan broj radnika za voditelje evakuacije?

 

Postoje li ormarići za prvu pomoć? Je li sadržaj ormarića u skladu s propisom?

 

Postoji li dovoljan broj vatrogasnih aparata? Za izračun, koristite naš kalkulator vatrogasnih aparata.

 

Jesu li vatrogasni aparati označeni naljepnicom i prikazani na planu evakuacije?

 

Pregledavaju li se vatrogasni aparati redovito (jednom godišnje za periodični pregled i svaka 3 mjeseca redovni pregled)

 

Je li ugovorena usluga medicine rada sa zdravstvenom ustanovom?

 

Šalju li se radnici čiji poslovi to zahtijevaju redovito na liječničke preglede?

 

Je li riješeno vođenje evidencija iz zaštite na radu i čuvanje isprava i dokumentacije? Vođenje evidencija, praćenje rokova i troškova te izrada dokumentacije iz zaštite na radu, zaštite od požara i drugih zakonskih područja lakša je uz specijalizirana programska rješenja kao što je Evidpro. Više o tome kako Evidpro pomaže u vođenju poslova zaštite na radu potražite na www.evidpro.hr ili kliknite ovdje.

 

Postoji li Odbor zaštite na radu (za poslodavce koji zapošljavaju 50 i više djelatnika)?

 

Ispunjava li poslodavac svoje obveze obavješćivanja i savjetovanja? Obavješćuje li i savjetuje li se redovito sa svojim radnicima i njihovim predstavnicima o pitanjima zaštite na radu?

 

Provodi li se zaštita nepušača? (Zabrana pušenja na radnom mjestu, uz izuzetak prostorije ili prostorija gdje to može biti izrijekom dopušteno)

 

Provodi li se zabrana zlouporabe alkoholnih pića i opojnih sredstava?

Na kraju, stručnjak zaštite na radu za poslodavca vodit će brigu da su ispunjene sve zakonske obveze. Neke stavke stručnjaci mogu odraditi sami:

  • Izraditi i ažurirati procjenu rizika tako da uvijek odgovara stvarnom stanju kod poslodavca (potrebno je evidentirati svaku promjenu, npr. ukidanje ili uvođenje novog radnog mjesta, radne opreme, promjene broja zaposlenih, dodavanje novih identificiranih rizika i opasnosti te mjere za smanjenje ili uklanjanje i slično).
  • Osposobiti djelatnike za rad na siguran način prilikom zapošljavanja, promjene radnog mjesta, uvođenja nove tehnologije ili nove radne opreme ili povratka na posao nakon ozljede na radu, odnosno profesionalne bolesti
  • Osposobiti djelatnike za ovlaštenika poslodavca i povjerenika radnika
  • Izraditi uputnice za liječničke preglede
  • Popuniti obrasce za prijavu ozljeda na radu i profesionalne bolesti
  • Voditi evidenciju osobnih zaštitnih sredstava i njihovih zaduženja
  • Voditi evidencije, pratiti rokove i troškove provedbe ispitivanja radne opreme, radnog okoliša, vatrogasnih aparata, sustava za gašenje i dojavu požara, sustava za sprečavanje nastanka požara,…

Ostale stavke, na primjer samo ispitivanje radne opreme, radnog okoliša, ostala osposobljavanja, ispitivanje opreme za sprečavanje nastanka, gašenje i dojavu požara i slično odrađuju tvrtke nositelji potrebnih ovlaštenja. Stručnjak zaštite na radu mora pratiti rokove i pravovremeno organizirati ponovna ispitivanja, izradu dokumentacije ili dodatna osposobljavanja, odnosno usavršavanja.

Za lakše vođenje zaštite na radu, praćenje svih rokova, izradu dokumentacije i slično stručnjacima zaštite na radu na raspolaganju stoji program Evidpro koji sve to omogućava, i još više. Lakše je organizirati sve stavke i voditi evidencije uz program koji će vas unaprijed obavijestiti što uskoro ističe i potrebno je ponovno ispitati ili možda kojeg radnika treba ponovno uputiti na liječnički pregled. Uz Evidpro možete voditi i evidencije o troškovima ispunjavanja obveza zaštite na radu pa ćete lakše planirati buduće troškove u odabranim vremenskim periodima. Više o programu saznajte na www.evidpro.hr.

Autor: Administrator, 08. 01. 2023

Kategorije: stručnjak zaštite na radu

Ključne riječi: vođenje zaštite na radu, poslovi zaštite na radu, stručnjak zaštite na radu

Zatražite ponudu za usluge zaštite na radu

Izrada web stranica E-start

Evidpro - vođenje zaštite na radu, zakonskih obveza i troškova

Zadnje vijesti:

Izmjene Pravilnika o ovlaštenjima za poslove zaštite na radu
Dana 1. veljače na snagu stupile su izmjene Pravilnika o ovlaštenjima za poslove zaštite na radu. Koje novosti donosi izmjena pravilnika saznajte u ovom članku....
Pročitajte više

Na snagu stupio Pravilnik o zaštiti radnika od izloženosti vibracijama na radu
Novi pravilnik na snagu je stupio u 8.12. 2023., a definira minimalne zahtjeve za zaštitu od vibracija. Pravilnikom se implementira Direktova 2002/44/EZ EU-a te se definiraju granične vrijednosti izloženosti i...
Pročitajte više

Novi Pravilnik za zaštitu radnika od izloženosti buci na radu
Novi pravilnik na snagu je stupio u 8.12. 2023., a definira minimalne zahtjeve za zaštitu radnika od buke na radu. Pravilnikom se implementira Direktova 2003/10/EZ EU-a te se definiraju granične vrijednosti izl...
Pročitajte više

Kratki pregled poslova stručnjaka zaštite na radu
Za sve koji žele postati stručnjak zaštite na radu i voditi zaštitu na radu kod poslodavca, pripremili smo kratki vodič što sve obuhvaća posao stručnjaka....
Pročitajte više

Objavljen novi Pravilnik o osposobljavanju i usavršavanju iz zaštite na radu
Ovaj pravilnik zamjenjuje stari Pravilnik o osposobljavanju iz zaštite na radu i polaganju stručnog ispita. Donosimo izmjene što se promijenilo i nove ZOS i ZOOP obrasce....
Pročitajte više

Kako samostalno voditi zaštitu na radu?
Sukladno Zakonu o zaštiti na radu poslodavac do 49 zaposlenih može samostalno ili putem svog ovlaštenika voditi poslove zaštite na radu ako ispunjava određene uvjete, odnosno vođenje može povjeriti vanjsko...
Pročitajte više