Zaštita na radu - propisi, cijene, obveze, ponude

Novosti iz zaštite na radu. Pregled obveza poslodavca i prava radnika. Cijena zaštite na radu, ponude, popusti.


Stručno obrazovanje odraslih

Stručno obrazovanje odraslih

Obrazovanje odraslih obuhvaća posebne programe za stjecanje srednje školske ili stručne spreme, niže stručne spreme, programe prekvalifikacije i programe osposobljavanja i usavršavanja. Obrazovanje odraslih i stručno usavršavanje definirano je Zakonom o obrazovanju odraslih koji opisuje oblike obrazovanja odraslih i definira tko, i pod kojim uvjetima, može izvoditi programe obrazovanja odraslih. Suvremena strategija obrazovanja temelji se na načelu cjeloživotnog učenja.

Obrazovanje odraslih važna je komponenta sustava cjeloživotnog učenja. Generalna je konferencija UNESCO-a 1976. godine koncept obrazovanja odraslih definirala na način da uključuje skup svih organiziranih obrazovnih procesa, sadržaja, razina i metoda, bez obzira na to nastavlja li osoba ili zamjenjuje započeto školovanje, razvija svoje sposobnosti i proširuje znanje ili poboljšava svoje tehničke ili stručne kvalifikacije. Takve aktivnosti mijenjaju stavove ili ponašanje u perspektivi osobnog razvoja pojedinca i u perspektivi sudjelovanja u uravnoteženom i nezavisnom socijalnom, gospodarskom i kulturnom razvoju.

Obrazovanje odraslih, poglavito zaposlenih, je ulaganje u intelektualni kapital koji ima sposobnost stvaranja novih ekonomskih vrijednosti. Takvo ulaganje u kratkom roku čini trošak, dok učinci postaju vidljivi tek u budućim dužim razdobljima poslovanja. Uprave poduzeća , ako žele uspješno razvijati poslove kojima će trajno ostati na tržištu, moraju zaboraviti restrikcije troškova ako je riječ o obrazovanju zaposlenih i dosegnuti mudrost da će tako učinjen trošak donijeti nemjerljivo višestruku korist u materijalnom efektu prihoda, odnosno dobitka. 
Oporavak gospodarstva i njegov brži razvoj nije samo stvar pojedinca poduzetnika i trgovačkih društava. To je imperativ cijelog društva. 
Obrazovanje odraslih, zaposlenih i nezaposlenih, često pretpostavlja i prekvalifikaciju u usmjerenju u struci ali i izvan struke. Taj proces treba razumjeti samo kao rezultat pozitivnih promjena u gospodarstvu i sposobnost prilagode tim procesima.

Prema Zakonu o zaštiti na radu svaka osoba koja rukuje određenim strojem ili alatom mora za to biti stručno osposobljena.

Programi su prilagođeni dobi, prethodnom obrazovanju, znanju, vještinama i sposobnostima odraslih, a donosi ih ustanova koja ih izvodi na temelju nastavnog programa redovite srednje škole. Program srednjoškolskog obrazovanja odraslih može izvoditi srednja škola, pučko otvoreno učilište ili druga ustanova ako ima potreban broj nastavnika i stručnih suradnika za izvođenje programa i ispunjava uvjete propisane aktom iz članka 22. stavka 3. Zakona o srednjem školstvu.

Troškove srednjoškolskog obrazovanja odraslih snose odrasli neposredno ili pravna osoba čiji je djelatnik ili Zavod za zapošljavanje.

Nastavni programi za stručno osposobljavanje su urađeni da osposobe polaznike za samostalan rad na manje složenim poslovima na gradilištima, skladištima i drugim odgovarajućim mjestima.

Osposobljavanje je namijenjeno polaznicima sa završenom osnovnom ili srednjom školom i navršenih 16 godina, a po završenom obrazovanju polaznici dobivaju uvjerenje o osposobljenosti za vrstu programa koji su pohađali. Stjecanjem obrazovanja o stručnoj osposobljenosti ne dobiva se srednja stručna sprema.

Možete nam se obratiti za osposobljavanja za iduća radna mjesta:

 • Osnovni krojački poslovi
 • Osnovni stolarski poslovi
 • Osnovni tapetarski poslovi
 • Pomoćni bravar
 • Rukovatelj autodizalicom
 • Rukovatelj bagerom
 • Rukovatelj betonarom
 • Rukovatelj buldožerom
 • Rukovatelj crpkom za beton i mikserom
 • Rukovatelj elektrokolicima
 • Rukovatelj hidraulčkom platformom
 • Rukovatelj hidrauličkom dizalicom
 • Rukovatelj kompresorom
 • Rukovatelj motornom kosilicom
 • Rukovatelj motornom pilom
 • Rukovatelj nabijačem
 • Rukovatelj opasnim radnim tvarima
 • Rukovatelj portalnom i mosnom dizalicom
 • Rukovatelj pri postavljanju i rastavljanju cjevne skele
 • Rukovatelj rezačem asfalta
 • Rukovatelj rovokopačem
 • Rukovatelj toranjskom dizalicom
 • Rukovatelj utovarivačem
 • Rukovatelj valjkom
 • Rukovatelj viličarom
 • Plinozavarivač
 • Zavarivač REL postupkom
 • Zavarivač MAG-MAG postupkom
 • Zavarivač TIG postupkom
 • Signalist i vezač tereta na dizalicama
 • Rukovatelj cirkularom
 • Rukovatelj lakim i konzolnim dizalicama
 • Rukovatelj zglobnim traktorom
 • Rukovatelj kružnom pilom
 • Rukovatelj tračnom pilom
 • Rukovatelj stolnom glodalicom
 • Rukovatelj blanjalicom
 • Rukovatelj tračnom brusilicom
 • Rukovatelj bušilicom
 • Rukovatelj tokarilicom
 • Rukovatelj jarmačom
 • Rukovatelj kombiniranim građevinskim strojem
 • Rukovatelj višenamjenskim vozilom
 • Armirač
 • Betonirac
 • Krovopokrivač i izolater
 • Keramičar
 • Ličilac
 • Limar
 • Tesar
 • Prodavač nafte i naftnih derivata
 • Prodavač ukapljenog naftnog plina
 • Rukovatelj asfaltnom bazom
 • Rukovatelj demperom
 • Rukovatelj finišerom
 • Rukovatelj grederom
 • Rukovatelj strojevima za obradu drveta
 • Rukovatelj strojevima za otkop i preradu kamena
 • Rukovatelj strojevima za separaciju šljunka
 • Rukovatelj strojevima za primarnu i sekundarnu obradu drvne mase
 • Zidar

Zatražite ponudu za usluge zaštite na radu

Izrada web stranica E-start

Evidpro - vođenje zaštite na radu, zakonskih obveza i troškova

Zadnje vijesti:

Pravilnik o izloženosti statodinamičkim,psihofiziološkim i drugim naporima radnika
Ministarstvo zdravstva donijelo je ovaj pravilnik za zaštitu zdravlja radnika izloženih ovim naporima, a mi donosimo kratki pregled pravilnika....
Pročitajte više

Pružanje prve pomoći na radnom mjestu – obveze poslodavca
Svaki poslodavac dužan je osigurati odgovarajuće uvjete za pružanje prve pomoći unesrećenim radnicima do dolaska hitne medicinske pomoći ili prebacivanja u bolnicu ili ambulantu. To uključuje osiguranje os...
Pročitajte više

Obveze poslodavaca iz zaštite na radu – 2020
S obzirom na nekoliko dosadašnjih izmjena zakona i pravilnika napravili smo ovaj članak s popisom obveza poslodavaca iz zaštite na radu. Sažeti popis pročitajte ovdje, dok detaljnije informacije možete pron...
Pročitajte više

Najčešćih 16 rizika na gradilištu [INFOGRAFIKA]
Donosimo kratki pregled i prikaz najčešćih rizika na gradilištu....
Pročitajte više

Što dolazi s izmjenom Zakona o zaštiti na radu?
Nedavno je na snagu stupio Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti na radu, a sa sobom je donio nekoliko izmjena koje se tiču samih poslodavaca i radnika i njihovih obveza. Donosimo pregled izmjena Zakona...
Pročitajte više

Zaštita na radu za strane radnike
Za ovu godinu kvote za zapošljavanje stranih radnika prilično su povećane. Strani radnici koji dolaze raditi u Hrvatsku, najčešće na poslovima u građevinarstvu i ugostiteljstvu, moraju biti upoznati i prid...
Pročitajte više