Zaštita na radu - propisi, cijene, obveze, ponude

Novosti iz zaštite na radu. Pregled obveza poslodavca i prava radnika. Cijena zaštite na radu, ponude, popusti.


Provođenje mjera zaštite radi sprečavanja nastanka ozljeda oštrim predmetima

Provođenje mjera zaštite radi sprečavanja nastanka ozljeda oštrim predmetima

Ovaj pravilnik donijelo je Ministarstvo zdravlja u skladu s Direktivom 2010/32/EU o provođenju Okvirnog sporazuma o sprječavanju ozljeda oštrim predmetima u bolničkom sektoru i zdravstvu. Cilj je osigurati dovoljnu zaštitu osoblja od ozljeda uzrokovanih oštrim medicinskim predmetima, uključujući i igle te izloženost tjelesnim tekućinama i krvi.

Polazna točka kod osiguranja mjera zaštite radi sprečavanja nastanka ozljeda oštrim predmetima izrada je procjene rizika sukladno Zakonu o zaštiti na radu i Pravilniku o izradi procjene rizika. Procjena rizika izrađuje se za mjesta rada na kojima može doći do ozljede oštrim predmetom, obvezno uključuje utvrđivanje izloženosti, uz razumijevanje važnosti dobro opremljenog i organiziranog radnog okruženja te obuhvaća sve situacije u kojima može doći do izloženosti krvi ili drugom potencijalno zaraznom materijalu. Kod procjene rizika moraju se uzeti u obzir tehnologija koja se primjenjuje, organizacija rada, radni uvjeti, razina kvalifikacija, psihosocijalni čimbenici vezani uz rad i utjecaj čimbenika vezanih uz radno okruženje. Pritom je obvezno utvrditi da li postoji preostali rizik i uz primjenu svih pravila zaštite na radu.

Pravilnik definira mjere koje je potrebno provesti (čl. 8) kako bi se spriječilo izlaganje radnika riziku te poduzimanje mjera cijepljenja u slučaju uboda. Ako za izložene biološke agense postoje učinkovita cjepiva poslodavac je dužan osigurati i provesti besplatna cijepljenja. Pravilnik također propisuje postupke u slučaju ozljede oštrim predmetom, kao i obvezu prijave svake ozljede Hrvatskom zavodu za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu.

Što se obveza radnika tiče oni su dužni voditi brigu o svojoj sigurnosti i zdravlju te o sigurnosti i zdravlju osoba na koje utječu njihovi postupci na radnom mjestu. Svaku ozljedu oštrim predmetom moraju prijaviti osobi nadležnoj za zaštitu na radu. Također, radnici moraju biti osposobljeni za rad na siguran način, a poslodavac ne smije dopustiti samostalan rad radniku i drugoj osobi na radu koja nije osposobljena za rad na siguran način.

Pročišćeni tekst pravilnika o načinu provođenja mjera zaštite radi sprečavanja nastanka ozljeda oštrim predmetima (NN 84/13, 17/17) preuzmite ovdje.

Autor: Administrator, 04. 04. 2017

Kategorije: zaštita na radu

Ključne riječi: pravilnik, zaštita na radu, ozljede, oštri predmeti, ubodi, medicina

Zatražite ponudu za usluge zaštite na radu

Izrada web stranica E-start

Evidpro - vođenje zaštite na radu, zakonskih obveza i troškova

Zadnje vijesti:

Pravilnik o izloženosti statodinamičkim,psihofiziološkim i drugim naporima radnika
Ministarstvo zdravstva donijelo je ovaj pravilnik za zaštitu zdravlja radnika izloženih ovim naporima, a mi donosimo kratki pregled pravilnika....
Pročitajte više

Pružanje prve pomoći na radnom mjestu – obveze poslodavca
Svaki poslodavac dužan je osigurati odgovarajuće uvjete za pružanje prve pomoći unesrećenim radnicima do dolaska hitne medicinske pomoći ili prebacivanja u bolnicu ili ambulantu. To uključuje osiguranje os...
Pročitajte više

Obveze poslodavaca iz zaštite na radu – 2020
S obzirom na nekoliko dosadašnjih izmjena zakona i pravilnika napravili smo ovaj članak s popisom obveza poslodavaca iz zaštite na radu. Sažeti popis pročitajte ovdje, dok detaljnije informacije možete pron...
Pročitajte više

Najčešćih 16 rizika na gradilištu [INFOGRAFIKA]
Donosimo kratki pregled i prikaz najčešćih rizika na gradilištu....
Pročitajte više

Što dolazi s izmjenom Zakona o zaštiti na radu?
Nedavno je na snagu stupio Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti na radu, a sa sobom je donio nekoliko izmjena koje se tiču samih poslodavaca i radnika i njihovih obveza. Donosimo pregled izmjena Zakona...
Pročitajte više

Zaštita na radu za strane radnike
Za ovu godinu kvote za zapošljavanje stranih radnika prilično su povećane. Strani radnici koji dolaze raditi u Hrvatsku, najčešće na poslovima u građevinarstvu i ugostiteljstvu, moraju biti upoznati i prid...
Pročitajte više