Zaštita na radu - propisi, cijene, obveze, ponude

Novosti iz zaštite na radu. Pregled obveza poslodavca i prava radnika. Cijena zaštite na radu, ponude, popusti.


Provođenje mjera zaštite radi sprečavanja nastanka ozljeda oštrim predmetima

Provođenje mjera zaštite radi sprečavanja nastanka ozljeda oštrim predmetima

Ovaj pravilnik donijelo je Ministarstvo zdravlja u skladu s Direktivom 2010/32/EU o provođenju Okvirnog sporazuma o sprječavanju ozljeda oštrim predmetima u bolničkom sektoru i zdravstvu. Cilj je osigurati dovoljnu zaštitu osoblja od ozljeda uzrokovanih oštrim medicinskim predmetima, uključujući i igle te izloženost tjelesnim tekućinama i krvi.

Polazna točka kod osiguranja mjera zaštite radi sprečavanja nastanka ozljeda oštrim predmetima izrada je procjene rizika sukladno Zakonu o zaštiti na radu i Pravilniku o izradi procjene rizika. Procjena rizika izrađuje se za mjesta rada na kojima može doći do ozljede oštrim predmetom, obvezno uključuje utvrđivanje izloženosti, uz razumijevanje važnosti dobro opremljenog i organiziranog radnog okruženja te obuhvaća sve situacije u kojima može doći do izloženosti krvi ili drugom potencijalno zaraznom materijalu. Kod procjene rizika moraju se uzeti u obzir tehnologija koja se primjenjuje, organizacija rada, radni uvjeti, razina kvalifikacija, psihosocijalni čimbenici vezani uz rad i utjecaj čimbenika vezanih uz radno okruženje. Pritom je obvezno utvrditi da li postoji preostali rizik i uz primjenu svih pravila zaštite na radu.

Pravilnik definira mjere koje je potrebno provesti (čl. 8) kako bi se spriječilo izlaganje radnika riziku te poduzimanje mjera cijepljenja u slučaju uboda. Ako za izložene biološke agense postoje učinkovita cjepiva poslodavac je dužan osigurati i provesti besplatna cijepljenja. Pravilnik također propisuje postupke u slučaju ozljede oštrim predmetom, kao i obvezu prijave svake ozljede Hrvatskom zavodu za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu.

Što se obveza radnika tiče oni su dužni voditi brigu o svojoj sigurnosti i zdravlju te o sigurnosti i zdravlju osoba na koje utječu njihovi postupci na radnom mjestu. Svaku ozljedu oštrim predmetom moraju prijaviti osobi nadležnoj za zaštitu na radu. Također, radnici moraju biti osposobljeni za rad na siguran način, a poslodavac ne smije dopustiti samostalan rad radniku i drugoj osobi na radu koja nije osposobljena za rad na siguran način.

Pročišćeni tekst pravilnika o načinu provođenja mjera zaštite radi sprečavanja nastanka ozljeda oštrim predmetima (NN 84/13, 17/17) preuzmite ovdje.

Autor: Administrator, 04. 04. 2017

Kategorije: zaštita na radu

Ključne riječi: pravilnik, zaštita na radu, ozljede, oštri predmeti, ubodi, medicina

Izrada web stranica E-start

Evidpro - vođenje zaštite na radu, zakonskih obveza i troškova

Zadnje vijesti:

Siguran rad u uvjetima visokih temperatura
Radni uvjeti po pitanju temperature definirani su Pravilnikom o ispitivanju radnog okoliša i važećim normama, no problem nastaje pri radu na visokim ili niskim temperaturama na otvorenom. Svjedočimo visokim t...
Pročitajte više

Poslovi stručnjaka zaštite na radu
Ministarstvo rada i mirovinskog sustava izdalo je mišljenje vezano uz čl.2 st. 3 Pravilnika o obavljanju poslova zaštite na radu – područjima obrazovanja koja odgovaraju djelatnosti poslodavca....
Pročitajte više

Zaštita na radu u ugostiteljstvu
S dolaskom nove sezone ugostitelji povećavaju broj zaposlenika i obujam poslovanja. Donosimo ovdje kratki osvrt na opasnosti s kojima se ugostiteljski djelatnici susreću, na što obratiti pozornost kod rada sa ...
Pročitajte više

Dan zaštite na radu 2017
Obilježavamo i ove godine Svjetski dan sigurnosti i zdravlja na radu. Na današnji se dan daje počast i obilježava Međunarodni dan sjećanja na poginule radnike....
Pročitajte više

Provođenje mjera zaštite radi sprečavanja nastanka ozljeda oštrim predmetima
Ovaj pravilnik donijelo je Ministarstvo zdravlja u skladu s Direktivom 2010/32/EU o provođenju Okvirnog sporazuma o sprječavanju ozljeda oštrim predmetima u bolničkom sektoru i zdravstvu. Cilj je osigurati do...
Pročitajte više

Pravilnik o zaštiti na radu pri uporabi radne opreme
Ovaj pravilnik već je u primjeni, a odnosi se na sve strojeve, uređaje, postrojenja, sredstva za prijevoz i prijenos tereta, alate i skele i druga sredstva za povremeni rad na visini. Propisuje obveze poslodava...
Pročitajte više