Zaštita na radu - propisi, cijene, obveze, ponude

Novosti iz zaštite na radu. Pregled obveza poslodavca i prava radnika. Cijena zaštite na radu, ponude, popusti.


Obveza za ispitivače - od 1.6.2017. moraju imati akreditaciju prema 17025 normi

Obveza za ispitivače - od 1.6.2017. moraju imati akreditaciju prema 17025 normi

Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja objavilo je da od 1. lipnja 2017 godine svi ispitivači električnih instalacija, klimatizacije i grijanja, vatrodojavnih sustava i protupožarnih sustava moraju biti akreditirani prema HRN EN ISO/IEC 17025:2007 normi.

Prema članku 41. Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje to obuhvaća i utvrđivanje stanja materijala i građevine te uređaja i instalacija u odnosu na ispunjavanje temeljnih zahtjeva za građevinu.

Odredbe Zakona kojima se uređuje obavljanje poslova i djelatnosti ispitivanja i prethodnih istraživanja odnose se i na ispitivanja iz Tehničkog propisa za niskonaponske električne instalacije („Narodne novine“, br. 5/10), Tehničkog propisa o sustavima grijanja i hlađenja zgrada („Narodne novine“ broj 110/08), Tehničkog propisa za sustave zaštite od djelovanja munje na građevinama („Narodne novine“ broj 87/08 i 33/10).
Sukladno Zakonu, pravna osoba ili fizička osoba obrtnik koja obavlja ispitivanja dužna je osigurati da pojedini posao obavlja osoba koja ima odgovarajuće stručne kvalifikacije.

Pravna ili fizička osoba obrtnik osposobljenost za poslove ispitivanja dokazuje potvrdom o akreditaciji prema normi HRN EN ISO/IEC 17025 koju je izdalo nacionalno akreditacijsko tijelo za određenu metodu ispitivanja, a time dokazuje i osposobljenost za metodu ekvivalentnu toj metodi ispitivanja za isto ili slično svojstvo, koju zahtjeva plan ispitivanja ili je određena u projektu građevine.

U slučaju da se ispitivanja vrše protivno odredbama Zakona, odnosno ako se ne osigura stručna osoba za provođenje ispitivanja kazne iznose od 25 do 50 tisuća kuna za pravnu osobnu, odnosno od 12500 do 25 000 kuna za fizičku osobu obrtnika te od 5 o 10 tisuća kuna za odgovornu osobu u pravnoj osobi.a

Zatražite ponudu za usluge zaštite na radu

Izrada web stranica E-start

Evidpro - vođenje zaštite na radu, zakonskih obveza i troškova

Zadnje vijesti:

Pravilnik o izloženosti statodinamičkim,psihofiziološkim i drugim naporima radnika
Ministarstvo zdravstva donijelo je ovaj pravilnik za zaštitu zdravlja radnika izloženih ovim naporima, a mi donosimo kratki pregled pravilnika....
Pročitajte više

Pružanje prve pomoći na radnom mjestu – obveze poslodavca
Svaki poslodavac dužan je osigurati odgovarajuće uvjete za pružanje prve pomoći unesrećenim radnicima do dolaska hitne medicinske pomoći ili prebacivanja u bolnicu ili ambulantu. To uključuje osiguranje os...
Pročitajte više

Obveze poslodavaca iz zaštite na radu – 2020
S obzirom na nekoliko dosadašnjih izmjena zakona i pravilnika napravili smo ovaj članak s popisom obveza poslodavaca iz zaštite na radu. Sažeti popis pročitajte ovdje, dok detaljnije informacije možete pron...
Pročitajte više

Najčešćih 16 rizika na gradilištu [INFOGRAFIKA]
Donosimo kratki pregled i prikaz najčešćih rizika na gradilištu....
Pročitajte više

Što dolazi s izmjenom Zakona o zaštiti na radu?
Nedavno je na snagu stupio Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti na radu, a sa sobom je donio nekoliko izmjena koje se tiču samih poslodavaca i radnika i njihovih obveza. Donosimo pregled izmjena Zakona...
Pročitajte više

Zaštita na radu za strane radnike
Za ovu godinu kvote za zapošljavanje stranih radnika prilično su povećane. Strani radnici koji dolaze raditi u Hrvatsku, najčešće na poslovima u građevinarstvu i ugostiteljstvu, moraju biti upoznati i prid...
Pročitajte više