Zaštita na radu - propisi, cijene, obveze, ponude

Novosti iz zaštite na radu. Pregled obveza poslodavca i prava radnika. Cijena zaštite na radu, ponude, popusti.


Pravilnik o pregledu i ispitivanju radne opreme

Pravilnik o pregledu i ispitivanju radne opreme

U Narodnim novinama objavljeni su novi pravilnici: Pravilnik o ispitivanju radnog okoliša i Pravilnik o pregledu i ispitivanju radne opreme. Oba pravilnika na snagu stupaju 27. veljače, osam dana nakon objave.

Dva nova pravilnika trebali bi zamijeniti Pravilnik o ispitivanju radnog okoliša te strojeva i uređaja s povećanim opasnostima. Stupanjem na snagu Pravilnika o pregledu i ispitivanju radne opreme prestaje važiti i Pravilnik o listi strojeva i uređaja s povećanim opasnostima. To znači da je popis što se mora ispitivati redefiniran, a prema novom pravilniku "Pregled i ispitivanje radne opreme odnosi se na radnu opremu koju čine strojevi i uređaji, postrojenja te sredstva za prijenos i prijevoz tereta prema propisu o sigurnosti i zdravlju pri uporabi radne opreme."

Od ispitivanja radne opreme izuzeti su sljedeći uređaji:

 • kućanski aparati koji se koriste u domaćinstvu
 • audio i video oprema
 • oprema za informacijsku tehnologiju
 • uobičajeni uredski strojevi
 • niskonaponski sklopni i kontrolni uređaji i
 • električni motori

Isto tako, prema Pravilniku nije potrebno provoditi ispitivanja ručne radne opreme (alate), skela i ostale opreme za povremeni rad na visini koja se ispituje prema posebnom propisu.

Ispitivanja radne opreme moraju se obaviti u sljedećim slučajevima:

 • prije početka uporabe na novom mjestu rada, ako je riječ o novoj radnoj opremi ili ako je stara oprema premještena s jednog mjesta na drugi, a da je pri tom rastavljena i ponovno sastavljena
 • u slučaju da je došlo do određenih promjena/okolnosti zbog čega ta radna oprema ugrožava sigurnost rada (npr promjena načina rada, oštećenje opreme, otkriveni nedostaci na radnoj opremi ili se radnik ozlijedio prilikom rada s opremom)
 • na temelju rješenja inspektora rada
 • u rokovima koje je u uputama za uporabu i održavanje odredio proizvođač radne opreme, ili u roku koji je utvrđen posebnim propisom ili
 • periodički u rokovima koji ne mogu biti duži od tri godine.

Novost je obveza ispitivanja radne opreme u rokovima koje može propisati proizvođač i u kojima poslodavac mora provesti ispitivanja. Zadnja točka je naglašena jer se s dosadašnjih dvije godine rok ispitivanja produžio na tri godine.

U slučaju ozljede radnika prilikom rada na radnoj opremi (postrojenju, stroju, dizalici, viličaru, ...) koja se ispituje potrebno je odraditi ponovno ispitivanje te radne opreme, bez obzira na rokove (propisane od strane proizvođača ili rok od tri godine propisan ovim pravilnikom).

O obavljenom pregledu i ispitivanju sastavlja se zapisnik koji potpisuju sve osobe koje su sudjelovale u pregledu. U slučaju da je riječ o radnoj opremi za koju su nužna ispitivanja i trećih osoba (npr ispitivanja posuda pod tlakom) tada su nalazi o tim ispitivanjima obavezni dio zapisnika o ispitivanju radne opreme.

 

PREUZMITE PRAVILNIK O PREGLEDU I ISPITIVANJU RADNE OPREME, NN 16/16

Autor: Administrator, 24. 02. 2016

Kategorije: zaštita na radu

Ključne riječi: pravilnik, zaštita na radu, narodne novine, ispitivanje, strojevi, radna oprema, obveze poslodavca

Zatražite ponudu za usluge zaštite na radu

Izrada web stranica E-start

Evidpro - vođenje zaštite na radu, zakonskih obveza i troškova

Zadnje vijesti:

Pravilnik o izloženosti statodinamičkim,psihofiziološkim i drugim naporima radnika
Ministarstvo zdravstva donijelo je ovaj pravilnik za zaštitu zdravlja radnika izloženih ovim naporima, a mi donosimo kratki pregled pravilnika....
Pročitajte više

Pružanje prve pomoći na radnom mjestu – obveze poslodavca
Svaki poslodavac dužan je osigurati odgovarajuće uvjete za pružanje prve pomoći unesrećenim radnicima do dolaska hitne medicinske pomoći ili prebacivanja u bolnicu ili ambulantu. To uključuje osiguranje os...
Pročitajte više

Obveze poslodavaca iz zaštite na radu – 2020
S obzirom na nekoliko dosadašnjih izmjena zakona i pravilnika napravili smo ovaj članak s popisom obveza poslodavaca iz zaštite na radu. Sažeti popis pročitajte ovdje, dok detaljnije informacije možete pron...
Pročitajte više

Najčešćih 16 rizika na gradilištu [INFOGRAFIKA]
Donosimo kratki pregled i prikaz najčešćih rizika na gradilištu....
Pročitajte više

Što dolazi s izmjenom Zakona o zaštiti na radu?
Nedavno je na snagu stupio Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti na radu, a sa sobom je donio nekoliko izmjena koje se tiču samih poslodavaca i radnika i njihovih obveza. Donosimo pregled izmjena Zakona...
Pročitajte više

Zaštita na radu za strane radnike
Za ovu godinu kvote za zapošljavanje stranih radnika prilično su povećane. Strani radnici koji dolaze raditi u Hrvatsku, najčešće na poslovima u građevinarstvu i ugostiteljstvu, moraju biti upoznati i prid...
Pročitajte više