Zaštita na radu - propisi, cijene, obveze, ponude

Novosti iz zaštite na radu. Pregled obveza poslodavca i prava radnika. Cijena zaštite na radu, ponude, popusti.


Važnost evakuacije i spašavanja

Važnost evakuacije i spašavanja

Zakon o zaštiti na radu nalaže svakom poslodavcu obvezu izrade Plana evakuacije i spašavanja te redovito provođenje vježbi evakuacije najmanje jednom u dvije godine. Evakuacija je promišljeno, organizirano i učinkovito napuštanje radnih prostora ili objekta prije nego što nastupi ugrožavanje života i zdravlja osoba, a koje može izazvati iznenadni događaj čije posljedice je moguće predvidjeti.

Zaštitom na radu uređena je obveza svake pravne osoba da osigura i organizira evakuaciju i spašavanje osoba koje obavljaju rad u zatvorenim prostorijama za slučaj iznenadnog događaja, koji može ugroziti život i zdravlje radnika na radu. Evakuacija je promišljeno, organizirano i učinkovito napuštanje radnih prostora ili objekata prije nego što nastupi ugrožavanje života i zdravlja osoba, a koje može izazvati iznenadni događaj čije se posljedice mogu predvidjeti.

Iznenadnim događajima koji se ubrajaju u ovu kategoriju opasnosti pri radu smatraju se: opasnost požara ili eksplozija, kao i sve njihove popratne pojave, zatim elementarne nepogode, opasnost od kolektivnih nesreća, ispuštanja opasnih tvari u velikim količinama, udari groma, teroristički napadi i sl. Posljedice ovih događaja su opasnosti za život i zdravlje svih zatečenih u ugroženom prostoru, odnosno objektu, štete na objektu, opremi, instalacijama te ostali poremećaji koji mogu utjecati na normalno funkcioniranje uređaja.

Kako bi se spriječile ili smanjile posljedice pri pojavi tih ili sličnih događaja, u tvrtkama gdje su radnici zaposleni, mora se provoditi evakuacija radnika, tj.organizirati odlazak, odnosno premještaj radnih ljudi. 

Evakuacija i spašavanje radnika mora se organizirati za sve radnike bez obzira na kojim poslovima rade i u kojem radnom prostoru, u zatvorenom (objekti i prostorije namijenjeni za rad, rudnička okna, objekti u gradnji, brodovi u gradnji itd.) ili otvorenom (otvorena radilišta). Da u takvim situacijama ne bi nastala panika i da bi se radnici znali pravilno ponašati, preporučuje se da se na svakih 20-tak radnika najmanje jedan osposobi za vođenje evakuacije i spašavanja, a na svakih daljih 50-tak još jedan radnik. Osobama, određenim za provođenje evakuacije i spašavanje radnika, mora biti stavljena na raspolaganje sva potrebna oprema. Radi provedbe tih aktivnosti, tvrtka je dužna izraditi plan evakuacije i spašavanja radnika u slučaju izvanrednog događaja. S planom evakuacije i spašavanja moraju se upoznati svi radnici i to tako da svaki radnik zna svoj zadatak. U planu evakuacije određeno je mjesto okupljanja gdje se moraju okupiti svi radnici nakon što je provedena evakuacija objekta. Nakon okupljanja potrebno je provjeriti jesu li svi uspješno napustili ugroženi objekt, odnosno područje,a ako nisu potrebno je organizirati spašavanje osoba koje su ostale zatočene i čije je zdravlje ili život u opasnosti. Organizacija spašavanja se vrši u dogovoru sa službom spašavanja.

Na osnovi plana evakuacije moraju se provesti praktične vježbe i to najmanje jedanput u dvije godine, prema Zakonu o zaštiti na radu. 
Ono što je potrebno prema Zakonu definirati kod izrade plana evakuacije i spašavanja jest:

 • koji iznenadni događaji se mogu dogoditi i u kojim točno prostorima
 • procjene ugroženosti prema vrsti i obujmu
 • način otkrivanja opasnosti, osmatranja i obavješćivanja (uzbunjivanja)
 • način izvođenja evakuacije osoba, putevi namijenjeni za evakuaciju
 • označavanje evakuacijskih puteva
 • način izvođenja spašavanja
 • mjesta na koja će se ugrožene osobe evakuirati
 • formirati ekipe i postrojbe za provođenje evakuacije i spašavanja
 • osigurati zaštitnih sredstava osobama zaduženim za provođenje evakuacije i spašavanja
 • provoditi redovito vježbe evakuacije i spašavanja
 • osnovna zaduženja za odgovorne osobe.

Autor: Administrator, 21. 05. 2012

Kategorije: zaštita na radu, evakuacija i spašavanje

Ključne riječi: zaštita na radu, evakuacija, spašavanje, plan evakuacije, vježbe evakuacije

Zatražite ponudu za usluge zaštite na radu

Izrada web stranica E-start

Evidpro - vođenje zaštite na radu, zakonskih obveza i troškova

Zadnje vijesti:

Pravilnik o izloženosti statodinamičkim,psihofiziološkim i drugim naporima radnika
Ministarstvo zdravstva donijelo je ovaj pravilnik za zaštitu zdravlja radnika izloženih ovim naporima, a mi donosimo kratki pregled pravilnika....
Pročitajte više

Pružanje prve pomoći na radnom mjestu – obveze poslodavca
Svaki poslodavac dužan je osigurati odgovarajuće uvjete za pružanje prve pomoći unesrećenim radnicima do dolaska hitne medicinske pomoći ili prebacivanja u bolnicu ili ambulantu. To uključuje osiguranje os...
Pročitajte više

Obveze poslodavaca iz zaštite na radu – 2020
S obzirom na nekoliko dosadašnjih izmjena zakona i pravilnika napravili smo ovaj članak s popisom obveza poslodavaca iz zaštite na radu. Sažeti popis pročitajte ovdje, dok detaljnije informacije možete pron...
Pročitajte više

Najčešćih 16 rizika na gradilištu [INFOGRAFIKA]
Donosimo kratki pregled i prikaz najčešćih rizika na gradilištu....
Pročitajte više

Što dolazi s izmjenom Zakona o zaštiti na radu?
Nedavno je na snagu stupio Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti na radu, a sa sobom je donio nekoliko izmjena koje se tiču samih poslodavaca i radnika i njihovih obveza. Donosimo pregled izmjena Zakona...
Pročitajte više

Zaštita na radu za strane radnike
Za ovu godinu kvote za zapošljavanje stranih radnika prilično su povećane. Strani radnici koji dolaze raditi u Hrvatsku, najčešće na poslovima u građevinarstvu i ugostiteljstvu, moraju biti upoznati i prid...
Pročitajte više