Zaštita na radu - propisi, cijene, obveze, ponude

Novosti iz zaštite na radu. Pregled obveza poslodavca i prava radnika. Cijena zaštite na radu, ponude, popusti.


Izmjene Pravilnika o ovlaštenjima za poslove zaštite na radu

Izmjene Pravilnika o ovlaštenjima za poslove zaštite na radu

U Narodnim novinama 84/15 objavljen je Pravilnik o o izmjenama i dopunama Pravilnika o obavljanju poslova zaštite na radu. Koje novosti donosi?

Ovo je prva izmjena ovog pravilnika od njegovog donošenja prošle godine, NN 112/14.

Pravilnik definira poslove zaštite na radu za koje je potrebno ishoditi ovlaštenja – obavljanje poslova zaštite na radu kod poslodavca, osposobljavanje za zaštitu na radu, poslove na izradi procjene rizika, poslovi ispitivanja radne opreme te ispitivanja fizikalnih, kemijskih i bioloških čimbenika radnog okoliša. Pravilnik navodi da poslodavac, za svoje potrebe, može poslove vođenja zaštite na radu, osposobljavanja za zaštitu na radu i izradu procjene rizika obavljati bez ishođenja ovlaštenja.

Dodatna novost je ublažavanje uvjeta radnog iskustva za fizičke osobe, odnosno zaposlene osobe koje same obavljaju poslove zaštite na radu sa dosadašnje tri na dvije godine potrebnog iskustva.

Također, poslodavac fizička ili pravna osoba ovlaštenje za obavljanje poslova zaštite na radu – vođenja zaštite na radu i osposobljavanja iz zaštite na radu mogu dobiti ako zapošljavaju osobu sa završenim preddiplomskim i diplomskim studijem ili integriranim preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijem odnosno najmanje završenim specijalističkim diplomskim stručnim studijem iz područja tehničkih, biotehničkih ili prirodnih znanosti ili ako kao fizička osoba koja sama obavlja poslove, ispunjava navedene uvjete. Mogućnost dobivanja ovlaštenja na temelju osobe koja je završila studij iz područja društvenih znanosti se miče.

Pravilnik donosi i izmjene kod imenovanja članova komisije Zavoda za unaprjeđenje zaštite na radu gdje se potrebno radno iskustvo za članove komisije smanjuje sa pet na tri godine.

Osobe ovlaštene za poslove zaštite na radu moraju podnositi izvještaje u skladu s člankom 9 Pravilnika te o ispitivanjima, promjenama uvjeta o dobivanju ovlaštenja te izdanim ispravama obavijestiti Zavod putem informacijskog sustava zaštite na radu. Novost je da neispunjavanje ove obaveze više nije razlog za oduzimanje ovlaštenja, odnosno ako osoba ne podnosi navedene izvještaje Zavod neće pokrenuti postupak oduzimanja ovlaštenja za poslove aštite na radu.

Pročišćeni tekst pravilnika preuzmite OVDJE.

Zatražite ponudu za usluge zaštite na radu

Izrada web stranica E-start

Evidpro - vođenje zaštite na radu, zakonskih obveza i troškova

Zadnje vijesti:

Pravilnik o izloženosti statodinamičkim,psihofiziološkim i drugim naporima radnika
Ministarstvo zdravstva donijelo je ovaj pravilnik za zaštitu zdravlja radnika izloženih ovim naporima, a mi donosimo kratki pregled pravilnika....
Pročitajte više

Pružanje prve pomoći na radnom mjestu – obveze poslodavca
Svaki poslodavac dužan je osigurati odgovarajuće uvjete za pružanje prve pomoći unesrećenim radnicima do dolaska hitne medicinske pomoći ili prebacivanja u bolnicu ili ambulantu. To uključuje osiguranje os...
Pročitajte više

Obveze poslodavaca iz zaštite na radu – 2020
S obzirom na nekoliko dosadašnjih izmjena zakona i pravilnika napravili smo ovaj članak s popisom obveza poslodavaca iz zaštite na radu. Sažeti popis pročitajte ovdje, dok detaljnije informacije možete pron...
Pročitajte više

Najčešćih 16 rizika na gradilištu [INFOGRAFIKA]
Donosimo kratki pregled i prikaz najčešćih rizika na gradilištu....
Pročitajte više

Što dolazi s izmjenom Zakona o zaštiti na radu?
Nedavno je na snagu stupio Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti na radu, a sa sobom je donio nekoliko izmjena koje se tiču samih poslodavaca i radnika i njihovih obveza. Donosimo pregled izmjena Zakona...
Pročitajte više

Zaštita na radu za strane radnike
Za ovu godinu kvote za zapošljavanje stranih radnika prilično su povećane. Strani radnici koji dolaze raditi u Hrvatsku, najčešće na poslovima u građevinarstvu i ugostiteljstvu, moraju biti upoznati i prid...
Pročitajte više