Zaštita na radu - propisi, cijene, obveze, ponude

Novosti iz zaštite na radu. Pregled obveza poslodavca i prava radnika. Cijena zaštite na radu, ponude, popusti. Zatra�


Rad stručnjaka zaštite na radu u više tvrtki

Rad stručnjaka zaštite na radu u više tvrtki

S obzirom na to da poslodavci koji ne ispunjavaju uvjete da zaštitu na radu mogu vodi sami, moraju, prema izmjenama Pravilnika o obavljanju poslova zaštite na radu, zaposliti stručnjaka koji će voditi poslove zaštite na radu pitanje je može li jedan stručnjak voditi zaštitu na radu u više tvrtki je riječ o poslodavcima sa do 49 zaposlenih.

Može li jedan stručnjak zaštite na radu raditi u isto vrijeme u nekoliko tvrtki?

Ukratko, može. Prema tumačenju Ministarstva, sukladno odredbama članka 3. i 4. Pravilnika o osposobljavanju iz zaštite na radu i polaganju stručnog ispita („Narodne novine“, broj 112/14), nije propisano vrijeme na koje stručnjak zaštite na radu mora biti zaposlen kod poslodavca te iz toga proizlazi da predmetni stručnjak može biti zaposlen na nepuno radno vrijeme od npr. dva sata dnevno kako bi obavljao poslove zaštite na radu. Međutim, kako količina i opseg posla stručnjaka zaštite na radu proizlaze iz procjene rizika, mišljenja smo kako poslodavac na temelju procjene rizika u vašoj tvrtki donosi odluku ili neki drugi dokument kojim se utvrđuje potrebno radno vrijeme (na tjednoj ili mjesečnoj bazi) za koje se procjenjuje kako bi stručnjak zaštite na radu mogao u potpunosti obavljati poslove zaštite na radu. Sva prava radnika iz radnih odnosa propisana su Zakonom o radu („Narodne novine“, broj 93/14).

Iz ovog mišljenja proizlazi da jedan stručnjak može raditi u nekoliko tvrtki, a radno vrijeme u svakoj od njih ovisit će o obujmu posla koji ima, a definira se kroz procjenu rizika.

Autor: Administrator, 04. 06. 2015

Kategorije: zaštita na radu

Ključne riječi: zaštita na radu, stručnjak zaštite na radu, vođenje poslova zaštite na radu

Zatražite ponudu za usluge zaštite na radu

Izrada web stranica E-start

Evidpro - vođenje zaštite na radu, zakonskih obveza i troškova

Zadnje vijesti:

Izmjene Pravilnika o ovlaštenjima za poslove zaštite na radu
Dana 1. veljače na snagu stupile su izmjene Pravilnika o ovlaštenjima za poslove zaštite na radu. Koje novosti donosi izmjena pravilnika saznajte u ovom članku....
Pročitajte više

Na snagu stupio Pravilnik o zaštiti radnika od izloženosti vibracijama na radu
Novi pravilnik na snagu je stupio u 8.12. 2023., a definira minimalne zahtjeve za zaštitu od vibracija. Pravilnikom se implementira Direktova 2002/44/EZ EU-a te se definiraju granične vrijednosti izloženosti i...
Pročitajte više

Novi Pravilnik za zaštitu radnika od izloženosti buci na radu
Novi pravilnik na snagu je stupio u 8.12. 2023., a definira minimalne zahtjeve za zaštitu radnika od buke na radu. Pravilnikom se implementira Direktova 2003/10/EZ EU-a te se definiraju granične vrijednosti izl...
Pročitajte više

Kratki pregled poslova stručnjaka zaštite na radu
Za sve koji žele postati stručnjak zaštite na radu i voditi zaštitu na radu kod poslodavca, pripremili smo kratki vodič što sve obuhvaća posao stručnjaka....
Pročitajte više

Objavljen novi Pravilnik o osposobljavanju i usavršavanju iz zaštite na radu
Ovaj pravilnik zamjenjuje stari Pravilnik o osposobljavanju iz zaštite na radu i polaganju stručnog ispita. Donosimo izmjene što se promijenilo i nove ZOS i ZOOP obrasce....
Pročitajte više

Kako samostalno voditi zaštitu na radu?
Sukladno Zakonu o zaštiti na radu poslodavac do 49 zaposlenih može samostalno ili putem svog ovlaštenika voditi poslove zaštite na radu ako ispunjava određene uvjete, odnosno vođenje može povjeriti vanjsko...
Pročitajte više