Zaštita na radu - propisi, cijene, obveze, ponude

Novosti iz zaštite na radu. Pregled obveza poslodavca i prava radnika. Cijena zaštite na radu, ponude, popusti. Zatra�


Podnošenje prijava inspektoratu rada

Podnošenje prijava inspektoratu rada

Na temelju Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave (Narodne novine broj 148/13), od 1. siječnja 2014. godine, inspektori rada djeluju u sastavu Ministarstva rada i mirovinskoga sustava.

S tim u vezi  tijeku je prijenos potrebnih podataka i aplikacija sa web stranice Državnog inspektorata na web stranicu Ministarstva rada i mirovinskoga sustava koji će biti završen početkom siječnja 2014. godine.
 
Do tada sve podneske koji se odnose na djelovanje inspektora rada možete dostaviti u elektroničkom obliku na e-mail adresu: [email protected], ili poštom na sljedeće adrese:
 
ZAGREB
Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava
Inspektorat rada
Središnji ured
Petračićeva 4
10 000 Zagreb
[email protected]
tel. +3851 3696 486
fax. +3851 3696 499
 
Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava
Inspektorat rada
Područni ured Zagreb
Prilaz Ivana Visine 1-3
10 000 Zagreb
[email protected]
tel. +3851 650 4504, +3851 650 4505
fax. +3851 650 4523
 
RIJEKA
Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava
Inspektorat rada
Područni ured Rijeka
Lošinjska 16
51 000 Rijeka
[email protected]
tel. +38551 356 113
fax. +38551 356 342

SPLIT
Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava 
Inspektorat rada
Područni ured Split
Mike Tripala 6
21 000 Split
[email protected]
tel. +38521 407 345
fax. +38521 407 357
 
OSIJEK
Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava
Inspektorat rada
Područni ured  Osijek
Šetalište kardinala Franje Šepera 1d
31 000 Osijek
[email protected]
tel. +38531 250 637
fax. +38531 250 636

VARAŽDIN
Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava
Inspektorat rada
Područni ured Varaždin 
Ankice Opolski 2
42 000 Varaždin
[email protected]
tel. +38542 658 373
fax. +38542 658 398
 
preuzeto sa web stranica Ministarstva - www.mrms.hr

Autor: Administrator, 01. 01. 2014

Kategorije: inspektorat

Ključne riječi: inspektorat, prijava, zaštita na radu, podnošenje prijava, inspekcija

Zatražite ponudu za usluge zaštite na radu

Izrada web stranica E-start

Evidpro - vođenje zaštite na radu, zakonskih obveza i troškova

Zadnje vijesti:

Izmjene Pravilnika o ovlaštenjima za poslove zaštite na radu
Dana 1. veljače na snagu stupile su izmjene Pravilnika o ovlaštenjima za poslove zaštite na radu. Koje novosti donosi izmjena pravilnika saznajte u ovom članku....
Pročitajte više

Na snagu stupio Pravilnik o zaštiti radnika od izloženosti vibracijama na radu
Novi pravilnik na snagu je stupio u 8.12. 2023., a definira minimalne zahtjeve za zaštitu od vibracija. Pravilnikom se implementira Direktova 2002/44/EZ EU-a te se definiraju granične vrijednosti izloženosti i...
Pročitajte više

Novi Pravilnik za zaštitu radnika od izloženosti buci na radu
Novi pravilnik na snagu je stupio u 8.12. 2023., a definira minimalne zahtjeve za zaštitu radnika od buke na radu. Pravilnikom se implementira Direktova 2003/10/EZ EU-a te se definiraju granične vrijednosti izl...
Pročitajte više

Kratki pregled poslova stručnjaka zaštite na radu
Za sve koji žele postati stručnjak zaštite na radu i voditi zaštitu na radu kod poslodavca, pripremili smo kratki vodič što sve obuhvaća posao stručnjaka....
Pročitajte više

Objavljen novi Pravilnik o osposobljavanju i usavršavanju iz zaštite na radu
Ovaj pravilnik zamjenjuje stari Pravilnik o osposobljavanju iz zaštite na radu i polaganju stručnog ispita. Donosimo izmjene što se promijenilo i nove ZOS i ZOOP obrasce....
Pročitajte više

Kako samostalno voditi zaštitu na radu?
Sukladno Zakonu o zaštiti na radu poslodavac do 49 zaposlenih može samostalno ili putem svog ovlaštenika voditi poslove zaštite na radu ako ispunjava određene uvjete, odnosno vođenje može povjeriti vanjsko...
Pročitajte više