Zaštita na radu - propisi, cijene, obveze, ponude

Novosti iz zaštite na radu. Pregled obveza poslodavca i prava radnika. Cijena zaštite na radu, ponude, popusti.


Obveze poslodavaca iz zaštite na radu – 2020

Obveze poslodavaca iz zaštite na radu – 2020

S obzirom na nekoliko dosadašnjih izmjena zakona i pravilnika napravili smo ovaj članak s popisom obveza poslodavaca iz zaštite na radu. Sažeti popis pročitajte ovdje, dok detaljnije informacije možete pronaći na stranici Obveze poslodavca.

Obveze poslodavaca prema Zakonu o zaštiti na radu su:

 • Izrada i kontinuirano ažuriranje procjene rizika. Ona obuhvaća analizu svih radnih procesa i aktivnosti, identificira rizike i mora reflektirati stvarno stanje kod poslodavca.
 • Osposobljavanje za rad na siguran način i početnog gašenje požara – svi djelatnici moraju biti osposobljeni za rad na siguran način i za početno gašenje požara. Nakon zapošljavanja poslodavac ima rok od 60 dana za osposobljavanje radnika za rad na siguran način, a za tih 60 dana imenuje djelatnika koji će nadzirati novog radnika i paziti  da radi na siguran način
 • Osposobljavanje ovlaštenika poslodavca – ovlaštenik poslodavca osoba je koja u ime poslodavca nadzire provedbu zaštite na radu i upozorava poslodavca na eventualne nedostatke.
 • Osposobljavanje povjerenika radnika – povjerenik radnika će poslodavcu, u ime radnika, iznositi prijedloge za poboljšanje sigurnosti i upozoravati na promjene koje radnici primjete, a mogu ugrožavati sigurnost i zdravlje radnika
 • Osposobljavanje  za pružanje prve pomoći – na svim lokacijama gdje u isto vrijeme radi najmanje dvije osobe jedna mora biti osposobljena za pružanje prve pomoći. Ako radi više od 50 osoba tada na svakih daljnjih 50 potrebno je osposobiti još jednu osobu za pružanje prve pomoći.
 • Liječnički pregledi zaposlenika – ovisno o radnom mjestu, je li riječ o poslovima s povećanim rizicima ili radu na računalu, poslodavac mora redovito zaposlenike slati na liječničke preglede.
 • Ispitivanje radne opreme – sva radna oprema (strojevi i uređaji s povećanim opasnostima) se mora ispitivati najmanje jednom u 3 godine.
 • Ispitivanje električnih instalacija i radnog okoliša – Radni okoliš (mikroklima, rasvjeta i buka) na radnom mjestu mora se ispitivati najmanje jednom u 3 godine, a električne instalacije jednom u 4 godine.ž
 • Redovito ispitivati opremu za zaštitu od požara (ako je ima), u rokovima koji su najčešće 1 godina
 • Ispitivanje gromobranske instalacije
 • Osigurati dovoljno vatrogasnih aparata (ovisno o površini prostora i radnim procesima) i redovito ih ispitivati
 • Upute za rad na siguran način – moraju se postaviti kraj svakog stroja i uređaja s povećanim opasnostima te s njima treba upoznati radnike koji tu opremu koriste u svom radnom procesu.
 • Osposobljavanje najmanje jednog radnika za voditelja evakuacije i provoditi vježbe evakuacije (najmanje jednom u dvije godine)
 • Izrada plana evakuacije, postavljanje znakova – oznake evakuacijskih puteva, zabrana pušenja
 • Osigurati osobna zaštitna sredstva za sve poslove s posebnim uvjetima rada i druge, sukladno procjeni rizika
 • Vođenje zaštite na radu obuhvaća vođenje evidencije o obavljenim ispitivanjima, ospoboljavanjima, liječničkim pregledima, ozljedama na radu i profesionalnim bolestima te voditi evidencije o provedenim ispitivanjima vatrogasnih aparata

Detaljnije informacije pogledajte OVDJE.

Autor: Administrator, 04. 04. 2019

Kategorije: zaštita na radu

Ključne riječi: obveze poslodavca, zaštita na radu 2020, zakon o zaštiti na radu

Zatražite ponudu za usluge zaštite na radu

Izrada web stranica E-start

Evidpro - vođenje zaštite na radu, zakonskih obveza i troškova

Zadnje vijesti:

Pravilnik o izloženosti statodinamičkim,psihofiziološkim i drugim naporima radnika
Ministarstvo zdravstva donijelo je ovaj pravilnik za zaštitu zdravlja radnika izloženih ovim naporima, a mi donosimo kratki pregled pravilnika....
Pročitajte više

Pružanje prve pomoći na radnom mjestu – obveze poslodavca
Svaki poslodavac dužan je osigurati odgovarajuće uvjete za pružanje prve pomoći unesrećenim radnicima do dolaska hitne medicinske pomoći ili prebacivanja u bolnicu ili ambulantu. To uključuje osiguranje os...
Pročitajte više

Obveze poslodavaca iz zaštite na radu – 2020
S obzirom na nekoliko dosadašnjih izmjena zakona i pravilnika napravili smo ovaj članak s popisom obveza poslodavaca iz zaštite na radu. Sažeti popis pročitajte ovdje, dok detaljnije informacije možete pron...
Pročitajte više

Najčešćih 16 rizika na gradilištu [INFOGRAFIKA]
Donosimo kratki pregled i prikaz najčešćih rizika na gradilištu....
Pročitajte više

Što dolazi s izmjenom Zakona o zaštiti na radu?
Nedavno je na snagu stupio Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti na radu, a sa sobom je donio nekoliko izmjena koje se tiču samih poslodavaca i radnika i njihovih obveza. Donosimo pregled izmjena Zakona...
Pročitajte više

Zaštita na radu za strane radnike
Za ovu godinu kvote za zapošljavanje stranih radnika prilično su povećane. Strani radnici koji dolaze raditi u Hrvatsku, najčešće na poslovima u građevinarstvu i ugostiteljstvu, moraju biti upoznati i prid...
Pročitajte više