Zaštita na radu - propisi, cijene, obveze, ponude

Novosti iz zaštite na radu. Pregled obveza poslodavca i prava radnika. Cijena zaštite na radu, ponude, popusti. Zatra�


Četiri nova pravilnika iz zaštite na radu

Četiri nova pravilnika iz zaštite na radu

U Narodnim novinama, br. 91/15, objavljena su četiri nova pravilnika iz zaštite na radu koja su na snagu stupila 29. kolovoza. Sve o novim pravilnicima i odredbama pročitajte ovdje.

Pravilnik o sigurnosnim znakovima

Ovaj pravilnik propisuje minimalne zahtjeve u vezi s uporabom sigurnosnih znakova. Obveze poslodavca prema ovom pravilniku su postavljanje sigurnosnih znakova na svim mjestima gdje se rizici ne mogu potpuno ukloniti ili smanjiti na prihvatljivu razinu te osigurati radnicima pismene ili usmene upute o značenju znakova. Pravilnik propisuje boje, oblike i znakove koji se prikazuju na pločama, kao i zahtjeve za označavanje spremnika i instalacija, opreme za gašenje požara, označavanje prepreka, opasnih područja i prometnih puteva, zahtjeve za zvučne, svjetlosne i ručne signale i zahtjeve za govornu komunikaciju.

Preuzmite Pravilnik o sigurnosnim znakovima

 

Pravilnik o zaštiti radnika od rizika zbog izloženosti karcinogenima i/ili mutagenima

Ovaj pravilnik definira obveze za poslodavca te zahtjeve u pogledu zaštite zdravlja radnika od rizika pri radu s karcinogenima i/ili mutagenima te radu s azbestom kao i načine prevencije tih rizika. Valja napomenuti da se pravilnik ne odnosi na poslove gdje su radnici izloženi samo rizicima od ionizirajućeg/neionizirajućeg zračenja.

Poslodavac mora, na temelju provedene procjene rizika, poduzeti zaštitne mjere kako bi radnike zaštitio od rizika izloženosti ovim štetnim tvarima. Na navedene poslove poslodavac ne smije rasporediti maloljetnike, trudnice i dojilje te mora osigurati da ne mogu doći u kontakt s ovim tvarima. Poslodavac je obvezan primijeniti pravila zaštite na radu – gdje god je moguće ove tvari zamijeniti manje štetnima, a gdje nije moguće osigurati raspored rada kako bi se izloženost radnika minizirala, a radnicima koji su izloženi mora osigurati zaštitnu opremu. Pravilnikom su propisane odredbe i postupci u slučaju korištenja ovih tvari, obveza obavještavanja nadzornih tijela, načini postupanja i osposobljavanja radnika koji rade s ovim tvarima, granične vrijednosti, zdravstveni nadzor radnika i evidencija radnika izloženih ovim tvarima.

Preuzmite Pravilnik o zaštiti radnika od rizika zbog izloženosti karcinogenima i/ili mutagenima

 

Pravilnik o sigurnosti i zaštiti zdravlja na radu trudne radnice, radnice koja je nedavno rodila i radnice koja doji

Novi pravilnik definira rizične poslove koje ne smiju obavljati trudnice, dojilje i radnice koje su nedavno rodile. Poslodavac je dužan, procjenom rizika, evaluirati rizike radnih mjesta na koje su raspoređene trudnice, dojilje i radnice koje su nedavno rodile te donijeti odluke o njihovom eventualnom raspoređivanju na druge poslove. Pravilnik donosi popis štetnosti, napora i uvjeta rada za poslove za koje se mora raditi procjena rizika ako na njima rade navedene osobe, odnosno popis štetnosti, napora i uvjeta rada koje one ne smiju obavljati ni pod kojim uvjetima.

Preuzmite Pravilnik o sigurnosti i zaštiti zdravlja na radu trudne radnice, radnice koja je nedavno rodila i radnice koja doji

 

Pravilnik o zaštiti radnika od rizika zbog izloženosti opasnim kemikalijama na radu

Ovaj pravilnik definira uvjete i zahtjeve za zaštitu zdravlja radnika ako su izloženi opasnim kemikalijama u radu. On se ne odnosi na radnike izložene kancerogenim i/ili mutagenim tvarima, osim ako ne propisuje veću razinu sigurnosti. Kroz procjenu rizika poslodavac mora identificirati poslove na kojima se koriste opasne radne tvari te primijeniti pravila zaštite na radu: opasne radne tvari zamijeniti manje opasnima ili bezopasnima, smanjiti izloženost radnika tim tvarima ili potpuno ju eliminirati kroz izdvajanje radnika ili organizaciju rada, odnosno osigurati zaštitnu opremu radnicima ako na drugačiji način nije moguće izbjeći te rizike. Pravilnik propisuje i što činiti u slučaju nezgode ili poremećaja u procesu rada, sigurnosne i preventivne mjere, obavještavanje i osposobljavanje radnika, zabrane korištenja određenih tvari te zdravstveni nadzor radnika koji su izloženi opasnim kemikalijama

Preuzmite Pravilnik o zaštiti radnika od rizika zbog izloženosti opasnim kemikalijama na radu

Zatražite ponudu za usluge zaštite na radu

Izrada web stranica E-start

Evidpro - vođenje zaštite na radu, zakonskih obveza i troškova

Zadnje vijesti:

Izmjene Pravilnika o ovlaštenjima za poslove zaštite na radu
Dana 1. veljače na snagu stupile su izmjene Pravilnika o ovlaštenjima za poslove zaštite na radu. Koje novosti donosi izmjena pravilnika saznajte u ovom članku....
Pročitajte više

Na snagu stupio Pravilnik o zaštiti radnika od izloženosti vibracijama na radu
Novi pravilnik na snagu je stupio u 8.12. 2023., a definira minimalne zahtjeve za zaštitu od vibracija. Pravilnikom se implementira Direktova 2002/44/EZ EU-a te se definiraju granične vrijednosti izloženosti i...
Pročitajte više

Novi Pravilnik za zaštitu radnika od izloženosti buci na radu
Novi pravilnik na snagu je stupio u 8.12. 2023., a definira minimalne zahtjeve za zaštitu radnika od buke na radu. Pravilnikom se implementira Direktova 2003/10/EZ EU-a te se definiraju granične vrijednosti izl...
Pročitajte više

Kratki pregled poslova stručnjaka zaštite na radu
Za sve koji žele postati stručnjak zaštite na radu i voditi zaštitu na radu kod poslodavca, pripremili smo kratki vodič što sve obuhvaća posao stručnjaka....
Pročitajte više

Objavljen novi Pravilnik o osposobljavanju i usavršavanju iz zaštite na radu
Ovaj pravilnik zamjenjuje stari Pravilnik o osposobljavanju iz zaštite na radu i polaganju stručnog ispita. Donosimo izmjene što se promijenilo i nove ZOS i ZOOP obrasce....
Pročitajte više

Kako samostalno voditi zaštitu na radu?
Sukladno Zakonu o zaštiti na radu poslodavac do 49 zaposlenih može samostalno ili putem svog ovlaštenika voditi poslove zaštite na radu ako ispunjava određene uvjete, odnosno vođenje može povjeriti vanjsko...
Pročitajte više