Zaštita na radu - propisi, cijene, obveze, ponude

Novosti iz zaštite na radu. Pregled obveza poslodavca i prava radnika. Cijena zaštite na radu, ponude, popusti.


Zaštita na radu - propisi, cijene, obveze, ponude / Stručni ispiti / Stabilni sustavi

Stabilni sustavi

Osnovne informacije vezane uz pologanje stručnog ispita za ispitivača stabilnih sustava za gašenje i dojavu požara.

Pravne osobe koje žele obavljati poslove ispitivanja stabilnih sustava za dojavu i gašenje požara moraju zadovoljiti uvjet Pravilnika o provjeri ispravnosti stabilnih sustava zaštite od požara i zaposliti najmanje dvije osobe koje, osim minimalne stručne spreme, moraju imati položen stručni ispit za provjeru ispravnosti stabilnih sustava zaštite od požara.

Cijeli Pravilnik možete preuzeti ovdje.

Način prijave za polaganje stručnog ispita:

Ispit se polaže sukladno odredbama Pravilnika o provjeri ispravnosti stabilnih sustava zaštite od požara (NN 44/12) na način i prema programu stručnog koji je otisnut uz ovaj Pravilnik.
Zahtjev za polaganje stručnog ispita podnosi se Ministarstvu unutarnjih poslova isključivo poštom, putem pravne osobe kod koje je kandidat u radnom odnosu (na memorandumu pravne osobe i uz potpis odgovorne osobe) ili ga podnosi kandidat sam, na adresu: 
Ministarstvo unutarnjih poslova
Uprava za upravne i inspekcijske poslove
Sektor za inspekcijske poslove
Ilica 335, 10 000 Zagreb

Prijava za polaganje ispita podnosi se Ministarstvu, a sadrži:
zahtjev za polaganje ispita,
-ime i prezime te datum, mjesto rođenja i OIB građana kandidata,
-izvornik ili ovjerenu presliku isprave o postignutom stupnju stručne spreme,
-dokaz o uplaćenim troškovima provedbe ispita.
Uz prijavu se prilaže:
dokaz o uplati upravne pristojbe u iznosu propisanom posebnim propisom - 70 kn državnih biljega dostaviti uz zahtjev (20 kn zahtjev i 50 kn rješenje) i 655,00 kn za polaganje ispita ili ponovno polaganje ispita u cijelosti, odnosno 310,00 kn za polaganje popravnog ispita (uplaćuje se broj računa državne riznice HR 1210010051863000160, model HR 64, poziv na broj HR 7005-713-21970, Ministarstva unutarnjih poslova, Zagreb, Ilica 335). 

Poželjno je priložiti i presliku domovnice zbog izbjegavanja pogrešaka u pisanju pojedinih podataka o kandidatu.

Više informacija pronaći ćete na http://www.mup.hr/main.aspx?id=1061#3.

 

Kategorije: stručni ispit, stabilni sustavi, zaštita od požara

Ključne riječi: stručni ispit, stabilni sustavi, zaštita od požara, prijava, cijena

Zatražite ponudu za usluge zaštite na radu

Izrada web stranica E-start

Evidpro - vođenje zaštite na radu, zakonskih obveza i troškova

Zadnje vijesti:

Pružanje prve pomoći na radnom mjestu – obveze poslodavca
Svaki poslodavac dužan je osigurati odgovarajuće uvjete za pružanje prve pomoći unesrećenim radnicima do dolaska hitne medicinske pomoći ili prebacivanja u bolnicu ili ambulantu. To uključuje osiguranje os...
Pročitajte više

Obveze poslodavaca iz zaštite na radu – 2019
S obzirom na nekoliko dosadašnjih izmjena zakona i pravilnika napravili smo ovaj članak s popisom obveza poslodavaca iz zaštite na radu. Sažeti popis pročitajte ovdje, dok detaljnije informacije možete pron...
Pročitajte više

Najčešćih 16 rizika na gradilištu [INFOGRAFIKA]
Donosimo kratki pregled i prikaz najčešćih rizika na gradilištu....
Pročitajte više

Što dolazi s izmjenom Zakona o zaštiti na radu?
Nedavno je na snagu stupio Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti na radu, a sa sobom je donio nekoliko izmjena koje se tiču samih poslodavaca i radnika i njihovih obveza. Donosimo pregled izmjena Zakona...
Pročitajte više

Zaštita na radu za strane radnike
Za ovu godinu kvote za zapošljavanje stranih radnika prilično su povećane. Strani radnici koji dolaze raditi u Hrvatsku, najčešće na poslovima u građevinarstvu i ugostiteljstvu, moraju biti upoznati i prid...
Pročitajte više

Siguran rad u uvjetima visokih temperatura
Radni uvjeti po pitanju temperature definirani su Pravilnikom o ispitivanju radnog okoliša i važećim normama, no problem nastaje pri radu na visokim ili niskim temperaturama na otvorenom. Svjedočimo visokim t...
Pročitajte više