Zaštita na radu - propisi, cijene, obveze, ponude

Novosti iz zaštite na radu. Pregled obveza poslodavca i prava radnika. Cijena zaštite na radu, ponude, popusti.


Zaštita na radu - propisi, cijene, obveze, ponude / Stručni ispiti / Stabilni sustavi

Stabilni sustavi

Osnovne informacije vezane uz pologanje stručnog ispita za ispitivača stabilnih sustava za gašenje i dojavu požara.

Pravne osobe koje žele obavljati poslove ispitivanja stabilnih sustava za dojavu i gašenje požara moraju zadovoljiti uvjet Pravilnika o provjeri ispravnosti stabilnih sustava zaštite od požara i zaposliti najmanje dvije osobe koje, osim minimalne stručne spreme, moraju imati položen stručni ispit za provjeru ispravnosti stabilnih sustava zaštite od požara.

Cijeli Pravilnik možete preuzeti ovdje.

Način prijave za polaganje stručnog ispita:

Ispit se polaže sukladno odredbama Pravilnika o provjeri ispravnosti stabilnih sustava zaštite od požara (NN 44/12) na način i prema programu stručnog koji je otisnut uz ovaj Pravilnik.
Zahtjev za polaganje stručnog ispita podnosi se Ministarstvu unutarnjih poslova isključivo poštom, putem pravne osobe kod koje je kandidat u radnom odnosu (na memorandumu pravne osobe i uz potpis odgovorne osobe) ili ga podnosi kandidat sam, na adresu: 
Ministarstvo unutarnjih poslova
Uprava za upravne i inspekcijske poslove
Sektor za inspekcijske poslove
Ilica 335, 10 000 Zagreb

Prijava za polaganje ispita podnosi se Ministarstvu, a sadrži:
zahtjev za polaganje ispita,
-ime i prezime te datum, mjesto rođenja i OIB građana kandidata,
-izvornik ili ovjerenu presliku isprave o postignutom stupnju stručne spreme,
-dokaz o uplaćenim troškovima provedbe ispita.
Uz prijavu se prilaže:
dokaz o uplati upravne pristojbe u iznosu propisanom posebnim propisom - 70 kn državnih biljega dostaviti uz zahtjev (20 kn zahtjev i 50 kn rješenje) i 655,00 kn za polaganje ispita ili ponovno polaganje ispita u cijelosti, odnosno 310,00 kn za polaganje popravnog ispita (uplaćuje se broj računa državne riznice HR 1210010051863000160, model HR 64, poziv na broj HR 7005-713-21970, Ministarstva unutarnjih poslova, Zagreb, Ilica 335). 

Poželjno je priložiti i presliku domovnice zbog izbjegavanja pogrešaka u pisanju pojedinih podataka o kandidatu.

Više informacija pronaći ćete na http://www.mup.hr/main.aspx?id=1061#3.

 

Kategorije: stručni ispit, stabilni sustavi, zaštita od požara

Ključne riječi: stručni ispit, stabilni sustavi, zaštita od požara, prijava, cijena

Zatražite ponudu za usluge zaštite na radu

Izrada web stranica E-start

Evidpro - vođenje zaštite na radu, zakonskih obveza i troškova

Zadnje vijesti:

Zaštita na radu za strane radnike
Za ovu godinu kvote za zapošljavanje stranih radnika prilično su povećane. Strani radnici koji dolaze raditi u Hrvatsku, najčešće na poslovima u građevinarstvu i ugostiteljstvu, moraju biti upoznati i prid...
Pročitajte više

Siguran rad u uvjetima visokih temperatura
Radni uvjeti po pitanju temperature definirani su Pravilnikom o ispitivanju radnog okoliša i važećim normama, no problem nastaje pri radu na visokim ili niskim temperaturama na otvorenom. Svjedočimo visokim t...
Pročitajte više

Poslovi stručnjaka zaštite na radu
Ministarstvo rada i mirovinskog sustava izdalo je mišljenje vezano uz čl.2 st. 3 Pravilnika o obavljanju poslova zaštite na radu – područjima obrazovanja koja odgovaraju djelatnosti poslodavca....
Pročitajte više

Zaštita na radu u ugostiteljstvu
S dolaskom nove sezone ugostitelji povećavaju broj zaposlenika i obujam poslovanja. Donosimo ovdje kratki osvrt na opasnosti s kojima se ugostiteljski djelatnici susreću, na što obratiti pozornost kod rada sa ...
Pročitajte više

Dan zaštite na radu 2017
Obilježavamo i ove godine Svjetski dan sigurnosti i zdravlja na radu. Na današnji se dan daje počast i obilježava Međunarodni dan sjećanja na poginule radnike....
Pročitajte više

Provođenje mjera zaštite radi sprečavanja nastanka ozljeda oštrim predmetima
Ovaj pravilnik donijelo je Ministarstvo zdravlja u skladu s Direktivom 2010/32/EU o provođenju Okvirnog sporazuma o sprječavanju ozljeda oštrim predmetima u bolničkom sektoru i zdravstvu. Cilj je osigurati do...
Pročitajte više