Zaštita na radu - propisi, cijene, obveze, ponude

Novosti iz zaštite na radu. Pregled obveza poslodavca i prava radnika. Cijena zaštite na radu, ponude, popusti.


Zaštita na radu - propisi, cijene, obveze, ponude / Stručni ispiti / Stabilni sustavi

Stabilni sustavi

Osnovne informacije vezane uz pologanje stručnog ispita za ispitivača stabilnih sustava za gašenje i dojavu požara.

Pravne osobe koje žele obavljati poslove ispitivanja stabilnih sustava za dojavu i gašenje požara moraju zadovoljiti uvjet Pravilnika o provjeri ispravnosti stabilnih sustava zaštite od požara i zaposliti najmanje dvije osobe koje, osim minimalne stručne spreme, moraju imati položen stručni ispit za provjeru ispravnosti stabilnih sustava zaštite od požara.

Cijeli Pravilnik možete preuzeti ovdje.

Način prijave za polaganje stručnog ispita:

Ispit se polaže sukladno odredbama Pravilnika o provjeri ispravnosti stabilnih sustava zaštite od požara (NN 44/12) na način i prema programu stručnog koji je otisnut uz ovaj Pravilnik.
Zahtjev za polaganje stručnog ispita podnosi se Ministarstvu unutarnjih poslova isključivo poštom, putem pravne osobe kod koje je kandidat u radnom odnosu (na memorandumu pravne osobe i uz potpis odgovorne osobe) ili ga podnosi kandidat sam, na adresu: 
Ministarstvo unutarnjih poslova
Uprava za upravne i inspekcijske poslove
Sektor za inspekcijske poslove
Ilica 335, 10 000 Zagreb

Prijava za polaganje ispita podnosi se Ministarstvu, a sadrži:
zahtjev za polaganje ispita,
-ime i prezime te datum, mjesto rođenja i OIB građana kandidata,
-izvornik ili ovjerenu presliku isprave o postignutom stupnju stručne spreme,
-dokaz o uplaćenim troškovima provedbe ispita.
Uz prijavu se prilaže:
dokaz o uplati upravne pristojbe u iznosu propisanom posebnim propisom - 70 kn državnih biljega dostaviti uz zahtjev (20 kn zahtjev i 50 kn rješenje) i 655,00 kn za polaganje ispita ili ponovno polaganje ispita u cijelosti, odnosno 310,00 kn za polaganje popravnog ispita (uplaćuje se broj računa državne riznice HR 1210010051863000160, model HR 64, poziv na broj HR 7005-713-21970, Ministarstva unutarnjih poslova, Zagreb, Ilica 335). 

Poželjno je priložiti i presliku domovnice zbog izbjegavanja pogrešaka u pisanju pojedinih podataka o kandidatu.

Više informacija pronaći ćete na http://www.mup.hr/main.aspx?id=1061#3.

 

Kategorije: stručni ispit, stabilni sustavi, zaštita od požara

Ključne riječi: stručni ispit, stabilni sustavi, zaštita od požara, prijava, cijena

Zatražite ponudu za usluge zaštite na radu

Izrada web stranica E-start

Evidpro - vođenje zaštite na radu, zakonskih obveza i troškova

Zadnje vijesti:

Objavljen novi Pravilnik o osposobljavanju i usavršavanju iz zaštite na radu
Ovaj pravilnik zamjenjuje stari Pravilnik o osposobljavanju iz zaštite na radu i polaganju stručnog ispita. Donosimo izmjene što se promijenilo i nove ZOS i ZOOP obrasce....
Pročitajte više

Kako samostalno voditi zaštitu na radu?
Sukladno Zakonu o zaštiti na radu poslodavac do 49 zaposlenih može samostalno ili putem svog ovlaštenika voditi poslove zaštite na radu ako ispunjava određene uvjete, odnosno vođenje može povjeriti vanjsko...
Pročitajte više

Psihofiziološki napori na radnom mjestu
Zaštita na radu obuhvaća i upravljanje psihofiziološkim naporima na radnom mjestu te je važno identificirati i smanjiti psihosocijalne rizike....
Pročitajte više

Minimalni tehnički uvjeti za ugostiteljstvo
Temelj kod otvaranja ugostiteljskog objekta je zadovoljavanje minimalnih tehničkih uvjeta. Potrebni uvjeti su propisani zakonom za pojedine objekte, a općenito što je potrebno za svaki ugostiteljski objekt nav...
Pročitajte više

Pravilnik o izloženosti statodinamičkim,psihofiziološkim i drugim naporima radnika
Ministarstvo zdravstva donijelo je ovaj pravilnik za zaštitu zdravlja radnika izloženih ovim naporima, a mi donosimo kratki pregled pravilnika....
Pročitajte više

Pružanje prve pomoći na radnom mjestu – obveze poslodavca
Svaki poslodavac dužan je osigurati odgovarajuće uvjete za pružanje prve pomoći unesrećenim radnicima do dolaska hitne medicinske pomoći ili prebacivanja u bolnicu ili ambulantu. To uključuje osiguranje os...
Pročitajte više